2016-09-27 06:00

2016-09-27 06:00

Eleverna tillbaka i skolan

FILIPSTAD: Efter den stora vattenläckan på Spångbergsgymnasiet

Under måndagen drog undervisningen i gång igen på Spångbergsgymnasiet. Den stora vattenläckan har inte orsakat så omfattande skador som först befarades - men det kommer ändå att ta flera månader att renovera lokalerna.

– Alla lektioner kommer att köras som vanligt från och med i dag (red.anm läs måndag), men det har blivit en del salsbyten. Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet har dock fått flytta undervisningen till Lärcentrums lokaler på andra sidan gatan, berättar Pär Nordstrand, rektor på Spångbergsgymnasiet.

I slutet på förra veckan var undervisningen inställd.

– Det var inställda lektioner från onsdagen till fredagen förra veckan. Det var cirka 200 elever som berördes. Däremot har eleverna på Västerängen, på fordonsprogrammet och på Bergmästaregården haft lektioner som vanligt.

Tur i oturen

Totalt var det cirka åtta kubikmeter vatten som rann ut. Vattenskadorna berör cirka 5 000 kvadratmeter på plan tre och plan två.

– Vi har haft lite tur genom att de utrymmen som påverkats främst är personalutrymmen för fika, pentry och konferenslokal. Det är fyra stycken klassrum som berörs och två av dessa har vård- och omsorgsprogrammet.

Vi har pusslat i scheman och flyttat övriga lektioner till andra salar. Kemisalen är också påverkad och man får anpassa undervisningen där och ta med material till andra salar, säger han.

Det ska göras en inventering bland de enskilda lärarna för att bedöma hur mycket som eleverna missat av undervisningen.

– Vi ska inventera med lärarna och sedan se om vi kan lägga in några extra lektionspass.

Två månader

Han bedömer att det kommer att ta omkring två månader att riva ut det material som är vattenskadat och torka upp i lokalerna.

Sedan tillkommer tiden för att återställa lokalerna.

– Det är en ganska lång process, men jag tror inte eleverna kommer att märka så mycket av arbetet genom att man stänger av med provisoriska väggar.

Det finns även en dialog med facket och skyddsombud för att säkerställa att elevernas - och personalens arbetsmiljö blir tillfredsställande under renoveringen.

– Alla lektioner kommer att köras som vanligt från och med i dag (red.anm läs måndag), men det har blivit en del salsbyten. Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet har dock fått flytta undervisningen till Lärcentrums lokaler på andra sidan gatan, berättar Pär Nordstrand, rektor på Spångbergsgymnasiet.

I slutet på förra veckan var undervisningen inställd.

– Det var inställda lektioner från onsdagen till fredagen förra veckan. Det var cirka 200 elever som berördes. Däremot har eleverna på Västerängen, på fordonsprogrammet och på Bergmästaregården haft lektioner som vanligt.

Tur i oturen

Totalt var det cirka åtta kubikmeter vatten som rann ut. Vattenskadorna berör cirka 5 000 kvadratmeter på plan tre och plan två.

– Vi har haft lite tur genom att de utrymmen som påverkats främst är personalutrymmen för fika, pentry och konferenslokal. Det är fyra stycken klassrum som berörs och två av dessa har vård- och omsorgsprogrammet.

Vi har pusslat i scheman och flyttat övriga lektioner till andra salar. Kemisalen är också påverkad och man får anpassa undervisningen där och ta med material till andra salar, säger han.

Det ska göras en inventering bland de enskilda lärarna för att bedöma hur mycket som eleverna missat av undervisningen.

– Vi ska inventera med lärarna och sedan se om vi kan lägga in några extra lektionspass.

Två månader

Han bedömer att det kommer att ta omkring två månader att riva ut det material som är vattenskadat och torka upp i lokalerna.

Sedan tillkommer tiden för att återställa lokalerna.

– Det är en ganska lång process, men jag tror inte eleverna kommer att märka så mycket av arbetet genom att man stänger av med provisoriska väggar.

Det finns även en dialog med facket och skyddsombud för att säkerställa att elevernas - och personalens arbetsmiljö blir tillfredsställande under renoveringen.