2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Framtiden för fältet stakas ut

BRATTFORS: Länsstyrelsen utreder vilka handlingsalternativ som finns i konflikten om flygfältet

Länsstyrelsen arbetar med att utreda vilka handlingsalternativ som finns för framtiden när det gäller kulturreservatet Krigsflygfält 16. Det handlar om att försöka finna en väg framåt där både Brattforshedens flygklubb och stiftelsen för Krigsflygfältet kan verka på området.

Inriktningen är att området ska återskapas så långt som möjligt. Men länsstyrelsen vill gärna hitta en lösning där båda parter kan vara kvar på området.

– Under slutet av år 2014 och år 2015 togs det fram en utredning om Brattforsheden som sedan varit ute på remiss, efter det har vi fört en dialog med främst Brattforshedens flygklubb och Stiftelsen för krigsflygfält 16, som är de två fastighetsägare som finns på själva flygfältsytan, berättar Bengt Falemo, chef på samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen i Värmland, och fortsätter:

– Målet är att hitta de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturreservatet och samtidigt uppfylla syfte och mål i gällande reservatsbeslut.

Processen har pågått fram till sommaren och sedan har länsstyrelsen fört en dialog med olika berörda statliga myndigheter, främst Statens förvarshistoriska museer.

– Men vi för även en dialog med Riksantikvarieämbetet och vi för även en dialog med Transportstyrelsen.

Nu ska olika handlingsvägar tas fram för kulturreservatets framtid. Målet är att det ska vara klart i år.

– Kulturreservatets syfte handlar främst om att bevara kulturlandskapet som präglades av aktiviteterna under andra världskriget. Den flygande verksamheten och en del av de byggnader som finns avviker från hur det såg ut under kriget, vi vill då se vad som är möjligt att göra och vilka alternativ finns, säger han och förklarar att det bland annat kan vara att titta på hur utmärkningen av start- och landningsbanan kan göras på ett mer tidstypiskt sätt, utan att det äventyrar flygsäkerheten.

– Det handlar även om hur man exempelvis kan göra skendiken och skenvägar utifrån de regler som finns i dag för flygande verksamhet.

Dyra åtgärder

Kim Bergman, ordförande i Brattforshedens flygklubb, berättar att det redan görs insatser för att efterlikna krigstiden.

– Länsstyrelsen har gett oss anvisningar för hur vi ska klippa fältet för att det ska likna ett jordbrukslandskap, berättar Bergman.

Att ersätta de röda och vita koner som markerar banan med något annat blir dock dyrt, menar han.

– Då skulle vi få lägga dit vitmålade plåtar som syns från luften, men inte från marken. Men detta skulle kosta cirka 200 000 kronor och det har vi inte råd med.

Han framhåller vikten av att ha ett levande museum och att många besökare vill se flygplan vid fältet, samt att båda verksamheterna vid fältet kombinerar varandra på ett bra sätt.

Torsten Lindberg, ordförande i stiftelsen Krigsflygfält 16, är ganska förtegen och vill invänta vad länsstyrelsen kommer fram till för förslag för framtiden för kulturreservatet.

– Vi förväntar oss att länsstyrelsen kommer med ett vettigt resultat som överensstämmer med fattade beslut, annars har jag ingen åsikt för tillfället innan vi vet vad vi ska ta ställning till, säger Lindberg.

Inriktningen är att området ska återskapas så långt som möjligt. Men länsstyrelsen vill gärna hitta en lösning där båda parter kan vara kvar på området.

– Under slutet av år 2014 och år 2015 togs det fram en utredning om Brattforsheden som sedan varit ute på remiss, efter det har vi fört en dialog med främst Brattforshedens flygklubb och Stiftelsen för krigsflygfält 16, som är de två fastighetsägare som finns på själva flygfältsytan, berättar Bengt Falemo, chef på samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen i Värmland, och fortsätter:

– Målet är att hitta de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturreservatet och samtidigt uppfylla syfte och mål i gällande reservatsbeslut.

Processen har pågått fram till sommaren och sedan har länsstyrelsen fört en dialog med olika berörda statliga myndigheter, främst Statens förvarshistoriska museer.

– Men vi för även en dialog med Riksantikvarieämbetet och vi för även en dialog med Transportstyrelsen.

Nu ska olika handlingsvägar tas fram för kulturreservatets framtid. Målet är att det ska vara klart i år.

– Kulturreservatets syfte handlar främst om att bevara kulturlandskapet som präglades av aktiviteterna under andra världskriget. Den flygande verksamheten och en del av de byggnader som finns avviker från hur det såg ut under kriget, vi vill då se vad som är möjligt att göra och vilka alternativ finns, säger han och förklarar att det bland annat kan vara att titta på hur utmärkningen av start- och landningsbanan kan göras på ett mer tidstypiskt sätt, utan att det äventyrar flygsäkerheten.

– Det handlar även om hur man exempelvis kan göra skendiken och skenvägar utifrån de regler som finns i dag för flygande verksamhet.

Dyra åtgärder

Kim Bergman, ordförande i Brattforshedens flygklubb, berättar att det redan görs insatser för att efterlikna krigstiden.

– Länsstyrelsen har gett oss anvisningar för hur vi ska klippa fältet för att det ska likna ett jordbrukslandskap, berättar Bergman.

Att ersätta de röda och vita koner som markerar banan med något annat blir dock dyrt, menar han.

– Då skulle vi få lägga dit vitmålade plåtar som syns från luften, men inte från marken. Men detta skulle kosta cirka 200 000 kronor och det har vi inte råd med.

Han framhåller vikten av att ha ett levande museum och att många besökare vill se flygplan vid fältet, samt att båda verksamheterna vid fältet kombinerar varandra på ett bra sätt.

Torsten Lindberg, ordförande i stiftelsen Krigsflygfält 16, är ganska förtegen och vill invänta vad länsstyrelsen kommer fram till för förslag för framtiden för kulturreservatet.

– Vi förväntar oss att länsstyrelsen kommer med ett vettigt resultat som överensstämmer med fattade beslut, annars har jag ingen åsikt för tillfället innan vi vet vad vi ska ta ställning till, säger Lindberg.

Krigsflygfält 16

• Länsstyrelsen bildade kulturreservatet krigsflygfält 16, på Brattforsheden, år 2003.

• Syftet är att bevara det värdefulla kulturlandskapet, som präglats av det andra världskriget.

Det handlar bland annat om skydd av byggnaderna på platsen och markanvändningen vid flygfältet.

Källa: Länsstyrelsen Värmland