2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Brister i brandskyddet

FILIPSTAD: Räddningstjänsten utfärdade flera förelägganden på gymnasiet

Det finns flera allvarliga brister i brandskyddet vid Spångbergsgymnasiet, bland annat gäller det skyltning av nödutgång. Detta upptäckte Bergslagens räddningstjänst när de gjorde en tillsyn vid yrkesskolan.

Den 31 augusti i år gjorde Bergslagens räddningstjänst en tillsyn vid Spångbergsgymnasiet. Tillsynen gjordes enligt lagen om skydd mot olyckor, samt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

När det gäller föreläggande enligt lag om skydd mot olyckor så är det fyra brister vid yrkesskolan praktik.

Åtgärdas snarast

Dessa brister är så allvarliga att de måste åtgärdas snarast, men senast den 31 oktober i år.

1. Fyra dåliga brandposter som måste bytas ut eller ersättas med brandsläckare i korridorerna.

2. Det saknas dörrstängare i korridoren till dörrar som går till allmänna utrymmen. Det måste monteras nya.

3. Entré saknar belyst nödutgångsskylt.

4. Korridor saknar skyltar med pilar till nödutgång.

Tillstånd gick ut 2008

Räddningstjänsten utfärdade även ett föreläggande enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Senast den 30 september i år måste gymnasiet ansöka om nytt tillstånd för brandfarlig vara, det gamla tillståndet gick ut år 2008.

Dessutom utfärdades en rekommendation att soptunnorna vid Vital gym ska låsas fast vid varandra, för att det ska bli svårare att ställa dem vid husfasaden.

– Den senaste brandskyddskontrollen genomfördes år 2014 och vid den påpekades inga av de brister gällande till exempel skyltning av nödutgångar som framkom vid årets inspektion. Samtliga punkter som påtalats vid årets inspektion är antingen åtgärdade, eller så är material och jobb av externa företag beställda, berättar Pär Nordstrand, rektor på Spångbergsgymnasiet, och fortsätter:

– Gällande tillståndet för förvaring av brandfarliga varor så inlämnades en ansökan efter inspektionen år 2014 men den behövde kompletteras. Orsaken till att detta ännu inte är gjort känner jag inte till då jag tillträdde som rektor i augusti i år. En komplett ansökan kommer att lämnas in omgående.

Den 31 augusti i år gjorde Bergslagens räddningstjänst en tillsyn vid Spångbergsgymnasiet. Tillsynen gjordes enligt lagen om skydd mot olyckor, samt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

När det gäller föreläggande enligt lag om skydd mot olyckor så är det fyra brister vid yrkesskolan praktik.

Åtgärdas snarast

Dessa brister är så allvarliga att de måste åtgärdas snarast, men senast den 31 oktober i år.

1. Fyra dåliga brandposter som måste bytas ut eller ersättas med brandsläckare i korridorerna.

2. Det saknas dörrstängare i korridoren till dörrar som går till allmänna utrymmen. Det måste monteras nya.

3. Entré saknar belyst nödutgångsskylt.

4. Korridor saknar skyltar med pilar till nödutgång.

Tillstånd gick ut 2008

Räddningstjänsten utfärdade även ett föreläggande enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Senast den 30 september i år måste gymnasiet ansöka om nytt tillstånd för brandfarlig vara, det gamla tillståndet gick ut år 2008.

Dessutom utfärdades en rekommendation att soptunnorna vid Vital gym ska låsas fast vid varandra, för att det ska bli svårare att ställa dem vid husfasaden.

– Den senaste brandskyddskontrollen genomfördes år 2014 och vid den påpekades inga av de brister gällande till exempel skyltning av nödutgångar som framkom vid årets inspektion. Samtliga punkter som påtalats vid årets inspektion är antingen åtgärdade, eller så är material och jobb av externa företag beställda, berättar Pär Nordstrand, rektor på Spångbergsgymnasiet, och fortsätter:

– Gällande tillståndet för förvaring av brandfarliga varor så inlämnades en ansökan efter inspektionen år 2014 men den behövde kompletteras. Orsaken till att detta ännu inte är gjort känner jag inte till då jag tillträdde som rektor i augusti i år. En komplett ansökan kommer att lämnas in omgående.