2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Debatt om larmpatrull

FILIPSTAD: Motion föreslår införande av larmpatrull i hemtjänsten

Under torsdagens möte i kommunfullmäktige var det Sebastian Nilssons (-) motion om införande av larmpatrull i hemtjänsten som väckte mest debatt.
Kommunstyrelsens förslag var att kommunfullmäktige skulle avslå motionen, men det blev till slut en återremiss.

Sebastian Nilsson tyckte det var konstigt om motionen skulle avslås, med tanke på att kommunen vill försöka vara en attraktiv arbetsgivare. Han begärde en återremiss.

Anders Nilsson (V) menade att förvaltningen lämnat ett uttömmande svar och att det blir för dyrt att införa. Han yrkade avslag.

Christer Olsson (M) var inte nöjd med svaret på motionen och yrkade återremiss.

Helene Eriksson (Filipstadspartiet) yrkade också återremiss, hon vill se en analys av hur arbetssituationen kan förbättras för personalen.

Gisela Nyquist (-) yrkade också bifall till återremiss, eftersom hon fått indikationer på att det inte fungerar bra i vården i dag.

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) framhöll att svaret på motionen var bra och att diskussionen nu i stället hade kommit att handla om arbetsutveckling i stort. Han menade att motionen redan var besvarad.

Christer Olsson (M) höjde rösten något och konstaterade att en ledamot har sin fulla rätt att begära en återremiss om man inte är nöjd med svaret.

Sebastians menade att en återremiss behövs för att undersöka vilka svårigheter det finns kring larmtelefonen och vilka möjligheter det finns till förbättring.

Även Gisela Nyquist (-), Christer Ohlsson (M) och Helen Eriksson (Filipstadspartiet) yrkade alltså på återremiss.

Kommunstyrelsen röstade också till slut för en återremiss.

Vill ha larmpatrull

I motionen framhåller Sebastian Nilsson att ett enda larm i hemtjänsten - med dagens arbetssätt - kan orsaka problem för en hel arbetsgrupp. Orsaken är personal som redan har inplanerade besök också ska ansvara för att svara på larm.

Han menar att en larmpatrull skulle avlasta ordinarie personal, han hänvisar till Karlstad där detta har införts och fungerar bra.

Enligt förslaget bör bemanningen till denna patrull tas från ordinarie personalstyrka. Sedan ska tjänstgöringen i larmpatrullen rotera mellan hemtjänstgrupperna.

”Dubbelt så dyrt”

Motionen har tidigare remitterats till socialförvaltningen. Förvaltningschefen Kristina Steijner och Eva-Lena Svensson, verksamhetschef för äldreomsorgen, har också gett ett svar.

De konstaterar att kostnaden skulle bi nästan dubbelt så stor, jämfört med Karlstad, och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart. Vidare konstaterade de att det digitala nyckelsystemet gör det lättare för personal att svara på larm, genom att de har mobiltelefon, och inte längre behöver hämta nycklar.

Sebastian Nilsson tyckte det var konstigt om motionen skulle avslås, med tanke på att kommunen vill försöka vara en attraktiv arbetsgivare. Han begärde en återremiss.

Anders Nilsson (V) menade att förvaltningen lämnat ett uttömmande svar och att det blir för dyrt att införa. Han yrkade avslag.

Christer Olsson (M) var inte nöjd med svaret på motionen och yrkade återremiss.

Helene Eriksson (Filipstadspartiet) yrkade också återremiss, hon vill se en analys av hur arbetssituationen kan förbättras för personalen.

Gisela Nyquist (-) yrkade också bifall till återremiss, eftersom hon fått indikationer på att det inte fungerar bra i vården i dag.

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) framhöll att svaret på motionen var bra och att diskussionen nu i stället hade kommit att handla om arbetsutveckling i stort. Han menade att motionen redan var besvarad.

Christer Olsson (M) höjde rösten något och konstaterade att en ledamot har sin fulla rätt att begära en återremiss om man inte är nöjd med svaret.

Sebastians menade att en återremiss behövs för att undersöka vilka svårigheter det finns kring larmtelefonen och vilka möjligheter det finns till förbättring.

Även Gisela Nyquist (-), Christer Ohlsson (M) och Helen Eriksson (Filipstadspartiet) yrkade alltså på återremiss.

Kommunstyrelsen röstade också till slut för en återremiss.

Vill ha larmpatrull

I motionen framhåller Sebastian Nilsson att ett enda larm i hemtjänsten - med dagens arbetssätt - kan orsaka problem för en hel arbetsgrupp. Orsaken är personal som redan har inplanerade besök också ska ansvara för att svara på larm.

Han menar att en larmpatrull skulle avlasta ordinarie personal, han hänvisar till Karlstad där detta har införts och fungerar bra.

Enligt förslaget bör bemanningen till denna patrull tas från ordinarie personalstyrka. Sedan ska tjänstgöringen i larmpatrullen rotera mellan hemtjänstgrupperna.

”Dubbelt så dyrt”

Motionen har tidigare remitterats till socialförvaltningen. Förvaltningschefen Kristina Steijner och Eva-Lena Svensson, verksamhetschef för äldreomsorgen, har också gett ett svar.

De konstaterar att kostnaden skulle bi nästan dubbelt så stor, jämfört med Karlstad, och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart. Vidare konstaterade de att det digitala nyckelsystemet gör det lättare för personal att svara på larm, genom att de har mobiltelefon, och inte längre behöver hämta nycklar.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.