2016-09-19 15:45

2016-09-19 15:45

Båttjuvar härjar fritt

FILIPSTAD

Ett flertal båtstölder har den senaste tiden rapporterats in till polisen.

I ett av fallen handlar det om en båt som stod uppställd på en trailer vid uppställningsplatsen intill reningsverket. Båten var en Triss 2 styrpulpet, grön-vit till färgen och hade vinröda sittdynor. På båten satt en 30 hästars Suzukimotor. Enligt polisen upptäcktes stölden under fredagseftermiddagen.

Även vid Kosundet har en båt med tillhörande motor, en Suzuki 6 hästars, stulits. Brottet ska ha begåtts någon gång mellan den 10 och 18 september. Ytterligare en båt som låg förankrad vid Långbanssjön tros ha fallit offer för båttjuvar. Här tros stölden ha begåtts mellan någon gång i slutet av augisti och början av september. Polisen berättar att det finns misstankar om att tjuven eller tjuvarna använt sig av sjövägen för att fullborda stölden. Båten är i vit plast.

I ett av fallen handlar det om en båt som stod uppställd på en trailer vid uppställningsplatsen intill reningsverket. Båten var en Triss 2 styrpulpet, grön-vit till färgen och hade vinröda sittdynor. På båten satt en 30 hästars Suzukimotor. Enligt polisen upptäcktes stölden under fredagseftermiddagen.

Även vid Kosundet har en båt med tillhörande motor, en Suzuki 6 hästars, stulits. Brottet ska ha begåtts någon gång mellan den 10 och 18 september. Ytterligare en båt som låg förankrad vid Långbanssjön tros ha fallit offer för båttjuvar. Här tros stölden ha begåtts mellan någon gång i slutet av augisti och början av september. Polisen berättar att det finns misstankar om att tjuven eller tjuvarna använt sig av sjövägen för att fullborda stölden. Båten är i vit plast.