2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

Tuff vikariesommar

FILIPSTAD: Tog hjälp av litauiskt bemanningsföretag – politiker oeniga om utfallet

För att klara organisationen fick socialförvaltningen denna sommar kalla in ett bemanningsföretag då det rådde stor brist på vikarier, speciellt inom hemsjukvården.
När en sammanfattning av sommaren presenterades i socialnämnden rådde det delade meningar om hur väl samarbetet med det litauiska bemanningsföretaget fungerat.

Inom flera av socialförvaltningens verksamhetsområden har det under sommarmånaderna varit svårt att rekrytera semestervikarier, främst handlar det om legitimerad personal.

Inom hemsjukvården genomfördes många åtgärder för att försöka locka behöriga personer, bland annat sjuksköterskor och distriktssköterskor.

Men trots olika sorters annonsering och personlig kontakt med tidigare vikarier, var det bara sju sjuksköterskor som valde att arbeta inom Filipstads kommun under sommaren, av dessa var fyra pensionärer.

Alla timvikarier tjänade under sommaren 300 kronor i timmen, vilket är detsamma som en månadslön på 49 500 kronor.

Ordinarie sjuksköterskor erbjöds också mer i timmen om de tog extrapass utöver ordinarie schema – 125 kronor extra i timmen.

Fick bryta semestern

– En del vikarier som lovat att jobba sjukskrev sig och då hamnar vi i en svår situation, i en del fall har anställda beordrats ut och har då fått avbryta sin semester för att jobba. Och det är ingen bra lösning – dels är det dyrt för kommunen och dels är det inte bra för den enskilde, säger Christer Olsson (M).

Ett beslut fattades i år om att ta hjälp av ett bemanningsföretag för att täcka upp vikariebristen.

En upphandling gjordes och det blev det litauiska företaget Orange Personal som vann. Två sjuksköterskor från Litauen har således jobbar inom kommunens verksamhet under semestermånaderna.

Språksvårigheter

Under socialnämndens sammanträde i veckan presenterades en sammanfattning av sommaren. I rapporterna står att läsa att det funnits en del språksvårigheter mellan bemanningssköterskorna och den andra omvårdnadspersonalen men att detta minskat ju längre sommaren led.

I övrigt har inga allvarligare incidenter inträffat.

Olsson, som själv även arbetar som nattsjuksköterska, tycker att rapporterna är missvisande.

– Jag tycker personligen man har förskönat bilden lite i den här rapporten, det har varit större problem än man vill lyfta fram.

Anders Nilsson (V) nämndens ordförande, är dock av en annan åsikt.

– Det är lite svårt för oss som nämndledamöter att sitta där och misstro en tjänstemans beskrivning. Jag förlitar mig på att det underlag jag har är rätt och riktigt. Jag jobbar inte i verksamheten själv, vilket jag tycker är bra att man som politiker inte gör, så då måste man lita på det tjänstemännen skriver.

Olsson anser att upphandlingen borde ha skötts på ett annorlunda sätt och önskar att kraven i upphandlingsavtalen höjs inför framiden.

Olsson påtalar även en annan konsekvens av anlitandet av bemanningsföretaget. Enligt honom har de två bemanningssjuksköterskorna kostat 480 000 kronor.

– Då är det inte realistiskt att tro att vi ska kunna göra någon besparing under hösten så att prognosen på 500 000 kronor minus ska hållas, säger han.

Nilsson säger:

– I den bästa av alla världar har vi har egen personal. Om det här var bra eller dåligt – ja, vi hade inte så mycket att välja på.

I samband med att sommaren sammanfattades fanns ett förslag till beslut om att utreda konsekvenser och kostnader för att införa en organisation med kvällssjuksköterska med beredskap nattetid.

Inte heller här var majoritet och opposition överens.

– Att återgå till beredskap på natten i stället för aktiv tjänstgöring är att återgå till ett system vi hade på 80-talet och som ingen ville ha. Nu är det ju bara ett föreslag om en utredning, men föreslår man det så har man ju en målsättning med vad den utredningen ska utvisa, säger Olsson.

Oppositionen yrkade avslag med tilläggsyrkandet att förvaltningen bör utannonsera en heltidstjänst nattetid. Nilsson tycker förslaget är att slå in öppna dörrar.

– Jag kan bara säga att – det finns inga hinder. Kommer det en sjuksköterska till vår kommun och vill jobba så finns det full ersättning för henne, det är inga problem. Så jag förstod inte varför de ville ha en avskrivning av det helt enkelt.

Att oppositionen valde att rösta nej till utredningen tycker Nilsson även är beklagligt.

– Vi har svårt att få folk att jobba på natten på grund av att det är jobbigt, och vi har haft en jobbig organisation och det är därför som vi har gjort om. Och nu vill vi alltså utreda om man kan göra det här på beredskap. Det finns ju fler kommuner som gör på det här viset och vi måste försöka att organisera vår personal så att den håller ett helt liv och så att det finns möjligheter att anställa sjuksköterskor i verksamheten. Och då lär vi prova olika typer av förslag när det gäller hur vi organiserar oss.

Förslaget om utredningen röstades igenom.

Inom flera av socialförvaltningens verksamhetsområden har det under sommarmånaderna varit svårt att rekrytera semestervikarier, främst handlar det om legitimerad personal.

Inom hemsjukvården genomfördes många åtgärder för att försöka locka behöriga personer, bland annat sjuksköterskor och distriktssköterskor.

Men trots olika sorters annonsering och personlig kontakt med tidigare vikarier, var det bara sju sjuksköterskor som valde att arbeta inom Filipstads kommun under sommaren, av dessa var fyra pensionärer.

Alla timvikarier tjänade under sommaren 300 kronor i timmen, vilket är detsamma som en månadslön på 49 500 kronor.

Ordinarie sjuksköterskor erbjöds också mer i timmen om de tog extrapass utöver ordinarie schema – 125 kronor extra i timmen.

Fick bryta semestern

– En del vikarier som lovat att jobba sjukskrev sig och då hamnar vi i en svår situation, i en del fall har anställda beordrats ut och har då fått avbryta sin semester för att jobba. Och det är ingen bra lösning – dels är det dyrt för kommunen och dels är det inte bra för den enskilde, säger Christer Olsson (M).

Ett beslut fattades i år om att ta hjälp av ett bemanningsföretag för att täcka upp vikariebristen.

En upphandling gjordes och det blev det litauiska företaget Orange Personal som vann. Två sjuksköterskor från Litauen har således jobbar inom kommunens verksamhet under semestermånaderna.

Språksvårigheter

Under socialnämndens sammanträde i veckan presenterades en sammanfattning av sommaren. I rapporterna står att läsa att det funnits en del språksvårigheter mellan bemanningssköterskorna och den andra omvårdnadspersonalen men att detta minskat ju längre sommaren led.

I övrigt har inga allvarligare incidenter inträffat.

Olsson, som själv även arbetar som nattsjuksköterska, tycker att rapporterna är missvisande.

– Jag tycker personligen man har förskönat bilden lite i den här rapporten, det har varit större problem än man vill lyfta fram.

Anders Nilsson (V) nämndens ordförande, är dock av en annan åsikt.

– Det är lite svårt för oss som nämndledamöter att sitta där och misstro en tjänstemans beskrivning. Jag förlitar mig på att det underlag jag har är rätt och riktigt. Jag jobbar inte i verksamheten själv, vilket jag tycker är bra att man som politiker inte gör, så då måste man lita på det tjänstemännen skriver.

Olsson anser att upphandlingen borde ha skötts på ett annorlunda sätt och önskar att kraven i upphandlingsavtalen höjs inför framiden.

Olsson påtalar även en annan konsekvens av anlitandet av bemanningsföretaget. Enligt honom har de två bemanningssjuksköterskorna kostat 480 000 kronor.

– Då är det inte realistiskt att tro att vi ska kunna göra någon besparing under hösten så att prognosen på 500 000 kronor minus ska hållas, säger han.

Nilsson säger:

– I den bästa av alla världar har vi har egen personal. Om det här var bra eller dåligt – ja, vi hade inte så mycket att välja på.

I samband med att sommaren sammanfattades fanns ett förslag till beslut om att utreda konsekvenser och kostnader för att införa en organisation med kvällssjuksköterska med beredskap nattetid.

Inte heller här var majoritet och opposition överens.

– Att återgå till beredskap på natten i stället för aktiv tjänstgöring är att återgå till ett system vi hade på 80-talet och som ingen ville ha. Nu är det ju bara ett föreslag om en utredning, men föreslår man det så har man ju en målsättning med vad den utredningen ska utvisa, säger Olsson.

Oppositionen yrkade avslag med tilläggsyrkandet att förvaltningen bör utannonsera en heltidstjänst nattetid. Nilsson tycker förslaget är att slå in öppna dörrar.

– Jag kan bara säga att – det finns inga hinder. Kommer det en sjuksköterska till vår kommun och vill jobba så finns det full ersättning för henne, det är inga problem. Så jag förstod inte varför de ville ha en avskrivning av det helt enkelt.

Att oppositionen valde att rösta nej till utredningen tycker Nilsson även är beklagligt.

– Vi har svårt att få folk att jobba på natten på grund av att det är jobbigt, och vi har haft en jobbig organisation och det är därför som vi har gjort om. Och nu vill vi alltså utreda om man kan göra det här på beredskap. Det finns ju fler kommuner som gör på det här viset och vi måste försöka att organisera vår personal så att den håller ett helt liv och så att det finns möjligheter att anställa sjuksköterskor i verksamheten. Och då lär vi prova olika typer av förslag när det gäller hur vi organiserar oss.

Förslaget om utredningen röstades igenom.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.