2016-09-16 06:00

2016-09-16 08:23

Personalen varslades

FILIPSTAD: Folkets hus-föreningen ser över organisationen

Personalen som arbetar på Folkets hus i Filipstad är varslade om uppsägning.

Ordförande för Folkets hus-föreningen, Torbjörn Parling, berättar att en organisationsförändring ligger till grund för situationen.

Totalt är fyra personer anställda vid Folkets hus och samtliga är nu varslade.

Torbjörn Parling, ordförande för Nya Folkets hus-föreningen, berättar vad som föranlett varslet men kan samtidigt inte blotta alla delar i processen då alla bitar ännu inte fallit på plats.

– Vi har varslat för att se över organisationen, vi har nya grejer på gång och är inne i slutförhandlingarna nu, säger han.

Parling berättar att föreningen har det tufft ekonomiskt – då många lokaler står tomma blir intäkterna lidande.

– En del lokaler har stått tomma i väntan på ny verksamhet och att allt blir klart med det, så just nu så har vi en sämre ekonomi. Det är så det ligger till. Sen är det ju alltid en låg aktivitetet på sommaren.

Varslen förklarar Parling som en säkerhetsåtgärd i avvaktan på den nya organisationen.

– För att säkerställa har vi varslat och när det blir klart nu inom den närmsta tiden får man återsöka tjänsterna. Så det är en säkerhetsåtgärd nu till att börja med. Om en dryg vecka så vet jag nog lite mer.

Så det här varslet behöver inte innebära att personalen som jobbar på Folkets hus nu kommer att bli uppsagda?

– Nej, det är en säkerhetsåtgärd för att se så det blir klart med ny verksamhet och nya inkomster och såhär.

Kommer alla kunna söka om sina tjänster i en ny organisation?

– Om det nu blir fyra, tre eller två tjänster vet jag inte.

Totalt är fyra personer anställda vid Folkets hus och samtliga är nu varslade.

Torbjörn Parling, ordförande för Nya Folkets hus-föreningen, berättar vad som föranlett varslet men kan samtidigt inte blotta alla delar i processen då alla bitar ännu inte fallit på plats.

– Vi har varslat för att se över organisationen, vi har nya grejer på gång och är inne i slutförhandlingarna nu, säger han.

Parling berättar att föreningen har det tufft ekonomiskt – då många lokaler står tomma blir intäkterna lidande.

– En del lokaler har stått tomma i väntan på ny verksamhet och att allt blir klart med det, så just nu så har vi en sämre ekonomi. Det är så det ligger till. Sen är det ju alltid en låg aktivitetet på sommaren.

Varslen förklarar Parling som en säkerhetsåtgärd i avvaktan på den nya organisationen.

– För att säkerställa har vi varslat och när det blir klart nu inom den närmsta tiden får man återsöka tjänsterna. Så det är en säkerhetsåtgärd nu till att börja med. Om en dryg vecka så vet jag nog lite mer.

Så det här varslet behöver inte innebära att personalen som jobbar på Folkets hus nu kommer att bli uppsagda?

– Nej, det är en säkerhetsåtgärd för att se så det blir klart med ny verksamhet och nya inkomster och såhär.

Kommer alla kunna söka om sina tjänster i en ny organisation?

– Om det nu blir fyra, tre eller två tjänster vet jag inte.