2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

Olyckan vid OLW utreds

FILIPSTAD: Arbetsmiljöverket utreder arbetsplatsolycka

Arbetsmiljöverket utreder den arbetsplatsolycka som inträffade den 16 mars i år på OLW:s fabrik. Dessutom har polisen inlett en förundersökning.

Polisen inledde en förundersökning efter olyckan, det handlade om en explosion i en panna på fabriken. Det var tre personer som fick brännskador.

Olyckan inträffade vid en genomgång av en panna, då uppstod flera explosioner.

– Vi har skickat iväg ärendet till Arbetsmiljöverket och åklagaren har inlett en förundersökning. Utifrån svaret från Arbetsmiljöverket kommer vi att hålla förhör med de inblandade och eventuellt göra en egen utredning också. I det här fallet ligger ärendet i balans på grund arbetsbelastning, berättar kriminalinspektör Monica Stöllman, som utreder miljö- och arbetsmiljöbrott vid Polismyndigheten.

”I balans” betyder att ärendet ännu inte hunnits med utan ligger på kö.

Felaktig gasolpanna

FT har tagit del av den utredning som Arbetsmiljöverket hittills har genomfört och där framgår det att arbetsolyckan skedde vid felsökning av en felaktig gasolpanna. Pannan stängdes först av på grund av för mycket sot och när den skulle testköras inträffade en mindre explosion.

Medarbetarna försökte ta skydd genom att lägga sig ned på golvet, därefter tillfördes syre på något sätt i pannan och det inträffade en större explosion. Då skadades alla tre personer, två anställda och en extern leverantör, som var på platsen.

Enligt företagets egen utredning var den direkta orsaken till olyckan att mansluckan öppnades innan pannan hade vädrats ur.

Företaget uppger att de förebyggande åtgärder som görs för att förhindra en liknande olycka är:

• ny riskbedömning.

• utveckla rutin och utreda vilken tid det behövs för att ventilera ur restgaser i alla pannorna - efter att de har stängts ned med kall skorsten.

• information, träning och erfarenhetsutbyte med de andra fabrikerna.

Den 30 juni begärde Arbetsmiljöverket in kompletteringar eftersom det framkommit att brännaren på pannan bara var godkänd för metan. Därför vill myndigheten ha in dokumentation om ombyggnaden av brännaren och den riskbedömning som då gjordes, den nya riskbedömningen och programmet för fortlöpande tillsyn av anläggningen, rutiner och säkerhetsinstruktioner.

Snart klart

Företaget fick förlängd svarstid till den 15 september.

– Vi har begärt in kompletteringar för att bedöma vidare handläggning, säger Ann-Marie Brattström, inspektör vid Arbetsmiljöverket, som utreder olyckan.

Hon tror att utredningen ska kunna vara klar senast den sista september. Brattström bedömer att Arbetsmiljöverket därefter fattar ett beslut inom ett par veckor - huruvida ärendet ska skickas vidare till åklagare eller inte.

FT ringde upp Stina Petrini, CSR- och kommunikationschef på Orkla Confectionery & Snacks Sverige:

Hur kunde olyckan inträffa?

– Grundorsaken var att sot bildas i en panna. När pannan öppnades kom det in syre till det varma sotet och det ledde till en förbränning. Det är extremt ovanligt att det blir sot i en gasolbrännare. Innan arbetet utfördes gjordes en riskanalys och pannan tömdes och sanerades. Det var tre personer som fördes till sjukhus varav två är anställda av Orkla. Den tredje var en leverantör på plats. Alla tre mår nu bra, säger Stina Petrini.

Anser företaget att man gjort några fel?

– Vi anser att vi följt de lagar, förordningar och AFS som är kopplade till arbetet. Som arbetsgivare har vi självklart ett ansvar för att våra medarbetare har en säker arbetsmiljö och i detta brast vi i vår säkerhet. Vi har en nollvision gällande arbetsolyckor och fokus är att inte kompromissa kring hälsa och säkerhet.

Vad gör ni för att förhindra liknande olyckor ska kunna inträffa igen?

– Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete och HMS är alltid högst prioriterat för oss i vårt dagliga arbete. I denna fråga har vi i dialog med en extern konsult även valt att förstärkt våra rutiner och vi har också spritt kunskapen inom hela Orkla att gasolbrännare uppenbarligen kan sota.

Polisen inledde en förundersökning efter olyckan, det handlade om en explosion i en panna på fabriken. Det var tre personer som fick brännskador.

Olyckan inträffade vid en genomgång av en panna, då uppstod flera explosioner.

– Vi har skickat iväg ärendet till Arbetsmiljöverket och åklagaren har inlett en förundersökning. Utifrån svaret från Arbetsmiljöverket kommer vi att hålla förhör med de inblandade och eventuellt göra en egen utredning också. I det här fallet ligger ärendet i balans på grund arbetsbelastning, berättar kriminalinspektör Monica Stöllman, som utreder miljö- och arbetsmiljöbrott vid Polismyndigheten.

”I balans” betyder att ärendet ännu inte hunnits med utan ligger på kö.

Felaktig gasolpanna

FT har tagit del av den utredning som Arbetsmiljöverket hittills har genomfört och där framgår det att arbetsolyckan skedde vid felsökning av en felaktig gasolpanna. Pannan stängdes först av på grund av för mycket sot och när den skulle testköras inträffade en mindre explosion.

Medarbetarna försökte ta skydd genom att lägga sig ned på golvet, därefter tillfördes syre på något sätt i pannan och det inträffade en större explosion. Då skadades alla tre personer, två anställda och en extern leverantör, som var på platsen.

Enligt företagets egen utredning var den direkta orsaken till olyckan att mansluckan öppnades innan pannan hade vädrats ur.

Företaget uppger att de förebyggande åtgärder som görs för att förhindra en liknande olycka är:

• ny riskbedömning.

• utveckla rutin och utreda vilken tid det behövs för att ventilera ur restgaser i alla pannorna - efter att de har stängts ned med kall skorsten.

• information, träning och erfarenhetsutbyte med de andra fabrikerna.

Den 30 juni begärde Arbetsmiljöverket in kompletteringar eftersom det framkommit att brännaren på pannan bara var godkänd för metan. Därför vill myndigheten ha in dokumentation om ombyggnaden av brännaren och den riskbedömning som då gjordes, den nya riskbedömningen och programmet för fortlöpande tillsyn av anläggningen, rutiner och säkerhetsinstruktioner.

Snart klart

Företaget fick förlängd svarstid till den 15 september.

– Vi har begärt in kompletteringar för att bedöma vidare handläggning, säger Ann-Marie Brattström, inspektör vid Arbetsmiljöverket, som utreder olyckan.

Hon tror att utredningen ska kunna vara klar senast den sista september. Brattström bedömer att Arbetsmiljöverket därefter fattar ett beslut inom ett par veckor - huruvida ärendet ska skickas vidare till åklagare eller inte.

FT ringde upp Stina Petrini, CSR- och kommunikationschef på Orkla Confectionery & Snacks Sverige:

Hur kunde olyckan inträffa?

– Grundorsaken var att sot bildas i en panna. När pannan öppnades kom det in syre till det varma sotet och det ledde till en förbränning. Det är extremt ovanligt att det blir sot i en gasolbrännare. Innan arbetet utfördes gjordes en riskanalys och pannan tömdes och sanerades. Det var tre personer som fördes till sjukhus varav två är anställda av Orkla. Den tredje var en leverantör på plats. Alla tre mår nu bra, säger Stina Petrini.

Anser företaget att man gjort några fel?

– Vi anser att vi följt de lagar, förordningar och AFS som är kopplade till arbetet. Som arbetsgivare har vi självklart ett ansvar för att våra medarbetare har en säker arbetsmiljö och i detta brast vi i vår säkerhet. Vi har en nollvision gällande arbetsolyckor och fokus är att inte kompromissa kring hälsa och säkerhet.

Vad gör ni för att förhindra liknande olyckor ska kunna inträffa igen?

– Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete och HMS är alltid högst prioriterat för oss i vårt dagliga arbete. I denna fråga har vi i dialog med en extern konsult även valt att förstärkt våra rutiner och vi har också spritt kunskapen inom hela Orkla att gasolbrännare uppenbarligen kan sota.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.