2016-09-08 08:24

2016-09-08 08:24

Tre scenarier prövas i skolutredningen

FILIPSTAD: Tilläggsuppdrag i utredningen av framtidens skollokaler

Kommunen har valt att göra ett tilläggsuppdrag till den skollokalutredning som tidigare gjorts. Tillägget syftar till att utarbeta nya, aktuella elevprognoser för grundskola och förskola.

– Skollokalutredningen som Tage (Nordkvist, reds.anm) gjorde byggde på andra elevantal än de som vi har nu och då ska det revideras efter aktuella elevantal, säger Per Gruvberger (S).

I tilläggsuppdraget ska även tre tänkbara scenarier, som kan komma att påverka framtiden på olika vis, att räknas in.

– Scenarierna är: att vi fortsätter att vara så många som vi är nu, att det fortsätter att öka som det gjort förut eller att det blir en ändring av styrverksamheten och att inflyttande nyanlända flyttar härifrån, förklarar Gruvberger.

Tanken var att tilläggsuppdraget skulle ha varit klart denna vecka då kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde. Så var dock inte fallet och ärendet kommer tas upp till ny diskussion under kommunstyrelsemötet om två veckor.

– Uppdraget ligger kvar, det är lite jobb kvar med det.

– Skollokalutredningen som Tage (Nordkvist, reds.anm) gjorde byggde på andra elevantal än de som vi har nu och då ska det revideras efter aktuella elevantal, säger Per Gruvberger (S).

I tilläggsuppdraget ska även tre tänkbara scenarier, som kan komma att påverka framtiden på olika vis, att räknas in.

– Scenarierna är: att vi fortsätter att vara så många som vi är nu, att det fortsätter att öka som det gjort förut eller att det blir en ändring av styrverksamheten och att inflyttande nyanlända flyttar härifrån, förklarar Gruvberger.

Tanken var att tilläggsuppdraget skulle ha varit klart denna vecka då kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde. Så var dock inte fallet och ärendet kommer tas upp till ny diskussion under kommunstyrelsemötet om två veckor.

– Uppdraget ligger kvar, det är lite jobb kvar med det.