2016-09-08 15:52

2016-09-08 15:52

Besök av riksantikvarien

LÅNGBAN: Stort intresse för integrations- och kulturmiljövårdsprojekt

Under onsdagen var riksantikvarie Lars Amréus och Riksantikvarieämbetets insynsråd på besök i Långban. Anledningen till besöket är det kombinerade integrations- och kulturmiljövårdsprojektet som bedrivs på platsen.

Det är Värmlands museum och Filipstads kommun som tillsammans driver ett projekt för att utbilda nyanlända personer i arbete med kulturmiljövård och besöksmålsutveckling. Målsättningen är både att förbättra integrationen och att få ett viktigt arbete utfört gällande kulturmiljön.

Under onsdagen var representanter från bland annat Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, Region Värmland, Värmlands museum och Filipstads kommun på plats i Långban. Deltagarna fick en omfattande information om hur projektet drivs på platsen.

Riksantikvarie Lars Amréus var nöjd med besöket och tyckte att det gav bra inspiration för det framtida arbetet.

– Det här var ett första steg i en utvärdering och sammanfattning av projektet, berättade Lena Johansson, projektledare Gruvprojektet, på Riksantikvarieämbetet.

– Tack vare det här projektet kan vi på ett mer konkret sätt peka på vad ett sådant här arbeta kan utmynna i, det kan inspirera andra att testa samma metod eller bygga något eget.

Gemensamt kulturarv

Riksantikvarieämbetet har en vision för år 2030 när det gäller kulturmiljöarbetet. Enligt visionen ska då alla uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format landet .

– Vi är alla jämlika inför det förflutna. Det arbete som åstadkoms i Långban innebär en gemensam källa till stolthet och ger nyanlända en reell möjlighet att på ett personligt plan knyta an till en plats kopplad till det nya landets kulturhistoria, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Filipstads kommun har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, det har också ställt stora krav på integrationsarbetet.

– Vi arbetar väldigt brett med integration och det här är ett av många projekt, berättade Hannes Fellsman, förvaltningschef på miljö- och stadsarkitektkontoret.

Projektet avslutas under hösten. Därefter ska en metod tas fram för hur liknande arbeten kan genomföras på andra håll i landet.

Det är Värmlands museum och Filipstads kommun som tillsammans driver ett projekt för att utbilda nyanlända personer i arbete med kulturmiljövård och besöksmålsutveckling. Målsättningen är både att förbättra integrationen och att få ett viktigt arbete utfört gällande kulturmiljön.

Under onsdagen var representanter från bland annat Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, Region Värmland, Värmlands museum och Filipstads kommun på plats i Långban. Deltagarna fick en omfattande information om hur projektet drivs på platsen.

Riksantikvarie Lars Amréus var nöjd med besöket och tyckte att det gav bra inspiration för det framtida arbetet.

– Det här var ett första steg i en utvärdering och sammanfattning av projektet, berättade Lena Johansson, projektledare Gruvprojektet, på Riksantikvarieämbetet.

– Tack vare det här projektet kan vi på ett mer konkret sätt peka på vad ett sådant här arbeta kan utmynna i, det kan inspirera andra att testa samma metod eller bygga något eget.

Gemensamt kulturarv

Riksantikvarieämbetet har en vision för år 2030 när det gäller kulturmiljöarbetet. Enligt visionen ska då alla uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format landet .

– Vi är alla jämlika inför det förflutna. Det arbete som åstadkoms i Långban innebär en gemensam källa till stolthet och ger nyanlända en reell möjlighet att på ett personligt plan knyta an till en plats kopplad till det nya landets kulturhistoria, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Filipstads kommun har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, det har också ställt stora krav på integrationsarbetet.

– Vi arbetar väldigt brett med integration och det här är ett av många projekt, berättade Hannes Fellsman, förvaltningschef på miljö- och stadsarkitektkontoret.

Projektet avslutas under hösten. Därefter ska en metod tas fram för hur liknande arbeten kan genomföras på andra håll i landet.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som har ansvar för frågor gällande både kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.