2016-08-26 06:00

2016-10-03 11:39

Ett nytt trafikeringssystem ska införas

FILIPSTAD: Del 1/Tågklareraren i Filipstad kommer att försvinna

Trafikverket kommer att byta trafikeringssystem på järnvägen mellan Daglösen och Filipstad. Därmed försvinner tågklareraren från Filipstad och trafiken ska i stället skötas genom så kallad spärrfärd.

Under vecka 41 ska Trafikverket byta trafikeringssystemet på sträckan från M (manuell tågklarering) till S (fjärrstyrt). I praktiken innebär det att trafikledningen av tågen på banan ska skötas från trafikcentralen i Hallsberg. Därmed blir tågklarerarna i Filipstad och Daglösen överflödiga.

I dag går det omkring fyra godståg per vecka från Filipstad. Det är Barilla som kör gods, liksom SMA Mineral som kör kalk. Dessutom körs en del gods in till Lesjöfors springwire, som lastas om till lastbil vid bangården för vidare transport till Lesjöfors.

Samma underhåll

Enligt Trafikverket kommer underhållet på banan inte att påverkas.

– Vi byter från system M till system S på sträckan Daglösen-Filipstad vilket är ett mindre avancerat system och väl inarbetat för personalen, eftersom vi har samma system på sträckan Karlstad-Skoghall sedan många år tillbaka. Den sträckan kör vi cirka sex gånger så många transporter på. Systemet bygger på att det järnvägsföretag som trafikerar sträckan (red.anm. Tågab) får sköta växelomläggningar själva, säger Mikael Åkesson, sektionschef på trafikcentralen i Hallsberg.

Hastigheten sänks

Hastigheten på bandelen kommer att sänkas till 40 kilometer på hela sträckan.

Det nya systemet innebär att personaltimmar sparas in

– Trafiken kommer att styras centralt från trafikcentralen i Hallsberg, det gäller även sträckan mellan Daglösen- Hällefors och nästa höst sträckan Daglösen-Kil. Här går vi från system M (manuell tågklarering) till H (fjärrstyrning samt atc). Det innebär att den tågklarerare som övervakar Daglösen även kan övervaka ett 30 tal driftplatser ytterligare. Här höjs säkerheten genom att vi får inbyggd ATC (red.anm Automatic Train Control) i banan som en extra säkerhetsbarriär, mot idag där den mänskliga faktorn är den enda barriären, säger Åkesson.

Trafikverket räknar med att omställningskostnaden för sträckan Daglösen-Filipstad ska vara intjänad på 1.5-2 år.

– Underhållsavdelningen på Trafikverket kommer att se till så att vägskydden på sträckan Daglösen-Filipstad anpassas efter den lägre hastigheten som kommer att råda. Sedan så handlar det om att ta bort viss signalering och se över växlarnas status, eftersom de alla kommer att manövreras manuellt av personal från Tågab. Det kommer per automatik att bli lägre underhållskostnader när vi plockar bort viss teknik.

I dag sköts trafiken genom manuell tågklarering, det måste vara en tågklarerare i Filipstad och en i Daglösen för att ett tåg ska få framföras på banan. Tågklarerarna skickar trafiken mellan sig genom att ge och ta emot klartecken om det är fritt att framföra tåg på bandelen eller inte.

– Vi har sju stycken tågklarerare som kommer att påverkas, tre kommer att arbeta kvar på andra orter sedan har en haft möjlighet att arbeta i Hallsberg, men valt att inte göra det. En tågklarerare kommer eventuellt att börja arbeta i Hallsberg som trafikinformatör. För övrigt så hjälper Trafikverket till att leta andra jobb på andra orter inom Trafikverket. Vi centraliserar och jobb försvinner lokalt men Trafikverket ser till att ta hand om personalen, har man arbetat tio år eller längre tid så har man ett års uppsägningstid och hjälp från Trygghetsstiftelsen med att hitta andra jobb inom Trafikverket eller lämpliga utbildningar.

Den fjärrstyrningsplan som Trafikverket arbetar efter innebär på sikt att all lokal tågklarering försvinner i hela landet.

Under vecka 41 ska Trafikverket byta trafikeringssystemet på sträckan från M (manuell tågklarering) till S (fjärrstyrt). I praktiken innebär det att trafikledningen av tågen på banan ska skötas från trafikcentralen i Hallsberg. Därmed blir tågklarerarna i Filipstad och Daglösen överflödiga.

I dag går det omkring fyra godståg per vecka från Filipstad. Det är Barilla som kör gods, liksom SMA Mineral som kör kalk. Dessutom körs en del gods in till Lesjöfors springwire, som lastas om till lastbil vid bangården för vidare transport till Lesjöfors.

Samma underhåll

Enligt Trafikverket kommer underhållet på banan inte att påverkas.

– Vi byter från system M till system S på sträckan Daglösen-Filipstad vilket är ett mindre avancerat system och väl inarbetat för personalen, eftersom vi har samma system på sträckan Karlstad-Skoghall sedan många år tillbaka. Den sträckan kör vi cirka sex gånger så många transporter på. Systemet bygger på att det järnvägsföretag som trafikerar sträckan (red.anm. Tågab) får sköta växelomläggningar själva, säger Mikael Åkesson, sektionschef på trafikcentralen i Hallsberg.

Hastigheten sänks

Hastigheten på bandelen kommer att sänkas till 40 kilometer på hela sträckan.

Det nya systemet innebär att personaltimmar sparas in

– Trafiken kommer att styras centralt från trafikcentralen i Hallsberg, det gäller även sträckan mellan Daglösen- Hällefors och nästa höst sträckan Daglösen-Kil. Här går vi från system M (manuell tågklarering) till H (fjärrstyrning samt atc). Det innebär att den tågklarerare som övervakar Daglösen även kan övervaka ett 30 tal driftplatser ytterligare. Här höjs säkerheten genom att vi får inbyggd ATC (red.anm Automatic Train Control) i banan som en extra säkerhetsbarriär, mot idag där den mänskliga faktorn är den enda barriären, säger Åkesson.

Trafikverket räknar med att omställningskostnaden för sträckan Daglösen-Filipstad ska vara intjänad på 1.5-2 år.

– Underhållsavdelningen på Trafikverket kommer att se till så att vägskydden på sträckan Daglösen-Filipstad anpassas efter den lägre hastigheten som kommer att råda. Sedan så handlar det om att ta bort viss signalering och se över växlarnas status, eftersom de alla kommer att manövreras manuellt av personal från Tågab. Det kommer per automatik att bli lägre underhållskostnader när vi plockar bort viss teknik.

I dag sköts trafiken genom manuell tågklarering, det måste vara en tågklarerare i Filipstad och en i Daglösen för att ett tåg ska få framföras på banan. Tågklarerarna skickar trafiken mellan sig genom att ge och ta emot klartecken om det är fritt att framföra tåg på bandelen eller inte.

– Vi har sju stycken tågklarerare som kommer att påverkas, tre kommer att arbeta kvar på andra orter sedan har en haft möjlighet att arbeta i Hallsberg, men valt att inte göra det. En tågklarerare kommer eventuellt att börja arbeta i Hallsberg som trafikinformatör. För övrigt så hjälper Trafikverket till att leta andra jobb på andra orter inom Trafikverket. Vi centraliserar och jobb försvinner lokalt men Trafikverket ser till att ta hand om personalen, har man arbetat tio år eller längre tid så har man ett års uppsägningstid och hjälp från Trygghetsstiftelsen med att hitta andra jobb inom Trafikverket eller lämpliga utbildningar.

Den fjärrstyrningsplan som Trafikverket arbetar efter innebär på sikt att all lokal tågklarering försvinner i hela landet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.