2016-08-11 13:29

2016-08-11 13:29

Ny kurs under hösten för blivande företagare

FILIPSTAD: Stort intresse för att starta eget företag

I slutet av september startar en ny starta eget-kurs i Filipstad. Det blir fem träffar där deltagarna får lära sig mer om vad det innebär att driva ett eget företag. Arrangör av kursen är Nyföretagarcentrum i Filipstad.

Vårens starta eget-kurs blev mycket lyckad och därför planerar Nyföretagarcentrum för en likadan kurs även under hösten. Nu kommer det att bli fem träffar, eftersom det läggs in ett nytt pass kring affärsjuridik.

Vid de övriga träffarna kommer man att ta upp affärsplanen, försäkringar, sälj och marknadsföring samt ekonomidelen som innefattar både finansiering och skatter.

Goda råd är gratis

De personer som är intresserad av att delta kan anmäla sig till Nyföretagarcentrum. Kursen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.

Under hösten startar också en ny omgång av mentorprogrammet för nystartade företag i östra Värmland. De nya företagare som deltar får tillgång till en mentor under ett år.

Värdefulla mentorer

Tanken är att nya företagare ska kunna få ett bollplank för sina idéer och funderingar. De personer som ställer upp som mentorer har själva flera års erfarenhet av att driva företag. Det är kostnadsfritt att vara med i detta mentorprogram.

Nyföretagarcentrum efterlyser nu fler personer som är beredda att ställa upp som mentorer.

För övrigt kan Sven-Åke Kvaldén, rådgivare på Nyföretagarcentrum i Filipstad, konstatera att det varit en bra start på nyföretagandet under det här året. Nyföretagarcentrum har under årets första halvår varit inblandade i starten av tio nya företag i Filipstads kommun.

Vårens starta eget-kurs blev mycket lyckad och därför planerar Nyföretagarcentrum för en likadan kurs även under hösten. Nu kommer det att bli fem träffar, eftersom det läggs in ett nytt pass kring affärsjuridik.

Vid de övriga träffarna kommer man att ta upp affärsplanen, försäkringar, sälj och marknadsföring samt ekonomidelen som innefattar både finansiering och skatter.

Goda råd är gratis

De personer som är intresserad av att delta kan anmäla sig till Nyföretagarcentrum. Kursen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.

Under hösten startar också en ny omgång av mentorprogrammet för nystartade företag i östra Värmland. De nya företagare som deltar får tillgång till en mentor under ett år.

Värdefulla mentorer

Tanken är att nya företagare ska kunna få ett bollplank för sina idéer och funderingar. De personer som ställer upp som mentorer har själva flera års erfarenhet av att driva företag. Det är kostnadsfritt att vara med i detta mentorprogram.

Nyföretagarcentrum efterlyser nu fler personer som är beredda att ställa upp som mentorer.

För övrigt kan Sven-Åke Kvaldén, rådgivare på Nyföretagarcentrum i Filipstad, konstatera att det varit en bra start på nyföretagandet under det här året. Nyföretagarcentrum har under årets första halvår varit inblandade i starten av tio nya företag i Filipstads kommun.