2016-08-09 06:00

2016-08-09 06:00

Tilas stoll öppnas – nästa år

PERSBERG: Ett uppskattat besöksmål

Nästa sommar ska besöksmålet Tilas stoll förhoppningsvis återigen vara öppet för besökare.
– Det är min ambition att det ska vara klart innan sommaren 2017, vi måste lösa detta, säger Thomas Östlund, enhetschef naturvård på länsstyrelsen Värmland.

Han var själv till platsen under sin semester och kunde då konstatera att förbudet att gå in i Tilas stoll inte efterlevdes speciellt bra.

– Dessutom hade man ryckt bort förbudsskylten, säger han.

Men under det här året kommer länsstyrelsen inte att göra något mer i detta ärende.

– Det är komplicerat eftersom gruvan är ett kulturminne. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen och vi hann inte få detta klart inför den här sommaren.

Vid restaureringen av gruvgången ska farliga stenar tas bort och eventuellt måste några träd tas bort, som lutar över kanten till gruvgången.

– Det är tråkigt för Filipstads kommun att det är stängt, det är ett känt ställe.

Är förbudsskylten uppsatt igen?

– Nej men jag började jobba i dag (läs måndag reds. anm.) efter semestern och ska nu se till att den kommer upp igen, säger han.

Gruvgången och spärrades av, på grund av säkerhetsskäl, efter en explosion inne i Tilas stoll förra året. Det är ännu oklart vad det var som exploderade.

Även Krakbogruvan är stängd av säkerhetsskäl.

Han var själv till platsen under sin semester och kunde då konstatera att förbudet att gå in i Tilas stoll inte efterlevdes speciellt bra.

– Dessutom hade man ryckt bort förbudsskylten, säger han.

Men under det här året kommer länsstyrelsen inte att göra något mer i detta ärende.

– Det är komplicerat eftersom gruvan är ett kulturminne. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen och vi hann inte få detta klart inför den här sommaren.

Vid restaureringen av gruvgången ska farliga stenar tas bort och eventuellt måste några träd tas bort, som lutar över kanten till gruvgången.

– Det är tråkigt för Filipstads kommun att det är stängt, det är ett känt ställe.

Är förbudsskylten uppsatt igen?

– Nej men jag började jobba i dag (läs måndag reds. anm.) efter semestern och ska nu se till att den kommer upp igen, säger han.

Gruvgången och spärrades av, på grund av säkerhetsskäl, efter en explosion inne i Tilas stoll förra året. Det är ännu oklart vad det var som exploderade.

Även Krakbogruvan är stängd av säkerhetsskäl.