2016-08-05 06:00

2016-08-05 06:00

Nya laxodlingsägare har fortsatt i gamla spår

VECKANS FÖRETAG: Laxodlingen i Gammelkroppa sprider ut sig över flera områden

Energibolaget Fortum grundade 1988-89 laxodlingen i Gammelkroppa, detta för att kompensera det fiskliv som uteblir på grund av vattenkraftverkens inverkan.
Sedan årsskiftet drivs laxodlingen av Gammelkroppa Lax AB.

Äger företaget gör John Kuljunlahti, Thommy Vähäsalo och VD:n Johnny Norrgård tillsammans.

– Vi jobbade här allihop innan vi tog över, Fortum, outsourcade verksamheten, berättar killarna, och förklarar att huvudanledningen till detta var att energibolaget inte har för avsikt att inrikta sig på fiskodling.

Sedan ägarskiftet ägde rum, upplever de inte någon större skillnad på sin arbetsplats.

– Vi arbetar exakt som innan, men det är enklare nu att fatta snabba beslut. Tidigare krävdes det en mycket längre process för att få igenom våra idéer, säger Thommy Vähäsalo.

Förutom det arbete de tre delägarna lägger ner på verksamheten, får de också hjälp i produktionen av Klas Jarmuszewski som är anställd av Fortum.

Totalt handlar det om fem olika sorters stammar som odlas, det vill säga Rottnaöring, Gullspångs- och Klarälvslax samt Gullspångs- och Klarälvsöring.

Har en huvudkund

Vattendomarna gör gällande att företaget behöver sätta ut 180 000 lax- och öringsmolt i Vänerregionen varje år för att Fortum ska kunna fortsätta driva vattenkraftverk i området.

– Om inte Fortum sätter ut fisken har myndigheterna möjlighet att stoppa driften av vattenkraftverk, det gör att vi har en säker kund, förklarar Johnny Norrgård

– Fortum är vår huvudkund, fortsätter Johnny innan Thommy bryter in.

– Sedan säljer vi även till fiskeklubbar och liknande, men det är mest för det är kul.

Gammelkroppa laxodling är en verksamhet med många olika områden. I Gammelkroppa kläcks romen, ynglen växer sedan till sig där innan det är dags för dem att vägas ut och så småningom också klippas.

Hälsan är A och O

– Vi klipper fettfenan på allt som är odlat, berättar John Kuljunlahti, och förklarar att man i Vänern inte får ta upp en lax eller öring som har fettfenan kvar.

Totalt handlar det om någonstans mellan 200 000 och 240 000 fiskar varje år som klipps under vintern.

Under våren släpps fisken ut i Forshaga så att de kan vandra ut till Vänern.

– I Vänern stannar de sedan i tre, fyra år, innan de kommer tillbaka igen. Då tar vi fisk till avel, den vilda klarälvslaxen och klarälvsöringen transporterar vi förbi åtta kraftverk till Ekshärad där de kan leka, berättar Johnny Norrgård.

Avelsfisket i Forshaga pågår från början på maj till november, efter romtagning och befruktning provtar de sedan avelsfisken för att kontrollera att hälsostatusen på fisken är bra.

Företaget har regelbundna provtagningar, och arbetet för att fisken ska vara vid god hälsa, vilket är A och O för att verksamheten ska fungera.

– Det krävs tillsyn 365 dagar om året, förklarar John Kuljunlahti.

Äger företaget gör John Kuljunlahti, Thommy Vähäsalo och VD:n Johnny Norrgård tillsammans.

– Vi jobbade här allihop innan vi tog över, Fortum, outsourcade verksamheten, berättar killarna, och förklarar att huvudanledningen till detta var att energibolaget inte har för avsikt att inrikta sig på fiskodling.

Sedan ägarskiftet ägde rum, upplever de inte någon större skillnad på sin arbetsplats.

– Vi arbetar exakt som innan, men det är enklare nu att fatta snabba beslut. Tidigare krävdes det en mycket längre process för att få igenom våra idéer, säger Thommy Vähäsalo.

Förutom det arbete de tre delägarna lägger ner på verksamheten, får de också hjälp i produktionen av Klas Jarmuszewski som är anställd av Fortum.

Totalt handlar det om fem olika sorters stammar som odlas, det vill säga Rottnaöring, Gullspångs- och Klarälvslax samt Gullspångs- och Klarälvsöring.

Har en huvudkund

Vattendomarna gör gällande att företaget behöver sätta ut 180 000 lax- och öringsmolt i Vänerregionen varje år för att Fortum ska kunna fortsätta driva vattenkraftverk i området.

– Om inte Fortum sätter ut fisken har myndigheterna möjlighet att stoppa driften av vattenkraftverk, det gör att vi har en säker kund, förklarar Johnny Norrgård

– Fortum är vår huvudkund, fortsätter Johnny innan Thommy bryter in.

– Sedan säljer vi även till fiskeklubbar och liknande, men det är mest för det är kul.

Gammelkroppa laxodling är en verksamhet med många olika områden. I Gammelkroppa kläcks romen, ynglen växer sedan till sig där innan det är dags för dem att vägas ut och så småningom också klippas.

Hälsan är A och O

– Vi klipper fettfenan på allt som är odlat, berättar John Kuljunlahti, och förklarar att man i Vänern inte får ta upp en lax eller öring som har fettfenan kvar.

Totalt handlar det om någonstans mellan 200 000 och 240 000 fiskar varje år som klipps under vintern.

Under våren släpps fisken ut i Forshaga så att de kan vandra ut till Vänern.

– I Vänern stannar de sedan i tre, fyra år, innan de kommer tillbaka igen. Då tar vi fisk till avel, den vilda klarälvslaxen och klarälvsöringen transporterar vi förbi åtta kraftverk till Ekshärad där de kan leka, berättar Johnny Norrgård.

Avelsfisket i Forshaga pågår från början på maj till november, efter romtagning och befruktning provtar de sedan avelsfisken för att kontrollera att hälsostatusen på fisken är bra.

Företaget har regelbundna provtagningar, och arbetet för att fisken ska vara vid god hälsa, vilket är A och O för att verksamheten ska fungera.

– Det krävs tillsyn 365 dagar om året, förklarar John Kuljunlahti.

  • Mattias Karlsson