2016-07-15 06:00

2016-07-15 06:00

Färre gymnasieelever skolkar i Filipstad

FILIPSTAD: Nya siffror från CSN visar gott resultat i kommunen

Under det gångna läsåret var det rekordfå gymnasieelever i Filipstad som fick studiestödet indraget på grund av skolk. Det visar nya siffror från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

I Sverige är det fler gymnasieelever än någonsin som fick sitt studiebidrag indraget. Men i Filipstad har siffrorna minskat för varje år. För två år sedan var det 5,8 procent elever i Filipstad som skolkade till den grad att studiebidraget blev indraget, årets siffror visar 1,2 procent. Det är den lägsta siffran som går att redovisa i Värmlands län i år.

– Det är jättebra att det minskar. Trivs eleverna så kommer de ju till skolan, så det här är ju ett bra resultat av vårt arbete. Vi är väldigt noggranna med att rapportera in frånvaro. Sen utreder vi alltid orsaken till hög frånvaro. Men det är väl klart att det gärna skulle vara ännu mindre skolk, säger Tomas Larsson, rektor på Spångbergsgymnasiet i Filipstad.

Det är under de senaste nio läsåren som andelen personer med indraget studiebidrag har ökat i landet. Enligt CSN kan en av anledningarna till att andelen indragna studiestöd har ökat är att det är fler skolor som rapporterar in ogiltig frånvaro.

För fyra år sedan skärptes rutinerna och skolorna måste rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid. Statistiken gäller för kommunen där eleven går i skolan och inte för kommunen där eleven är folkbokförd.

I Sverige är det fler gymnasieelever än någonsin som fick sitt studiebidrag indraget. Men i Filipstad har siffrorna minskat för varje år. För två år sedan var det 5,8 procent elever i Filipstad som skolkade till den grad att studiebidraget blev indraget, årets siffror visar 1,2 procent. Det är den lägsta siffran som går att redovisa i Värmlands län i år.

– Det är jättebra att det minskar. Trivs eleverna så kommer de ju till skolan, så det här är ju ett bra resultat av vårt arbete. Vi är väldigt noggranna med att rapportera in frånvaro. Sen utreder vi alltid orsaken till hög frånvaro. Men det är väl klart att det gärna skulle vara ännu mindre skolk, säger Tomas Larsson, rektor på Spångbergsgymnasiet i Filipstad.

Det är under de senaste nio läsåren som andelen personer med indraget studiebidrag har ökat i landet. Enligt CSN kan en av anledningarna till att andelen indragna studiestöd har ökat är att det är fler skolor som rapporterar in ogiltig frånvaro.

För fyra år sedan skärptes rutinerna och skolorna måste rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid. Statistiken gäller för kommunen där eleven går i skolan och inte för kommunen där eleven är folkbokförd.

  • Frida Johansson

Andel skolk i procent Värmlands län

Arvika: 2,8%, Filipstad: 1,2%, Forshaga 5,5%, Hagfors 1,3%, Karlstad 3,9%, Kristinehamn: 8,4%, Sunne: 3,9%, Säffle: 10,4%, Torsby: 3,8%, Årjäng: 12,4%

Lägst procent av skolk i länet har Eda, Munkfors och Storfors på noll procent, men eftersom det är så pass få elever är redovisningarna sekretessbelagda.

I Värmland som stort är det 4,2 procent som fått indraget studiebidrag på grund av skolk. I Sverige som stort skolkar 7,8 procent såpass mycket att studiebidraget dras in.