2016-07-04 12:12

2016-07-04 12:12

Företag hade brister i arbetsmiljön

FILIPSTAD

I juni fick ett företag i Filipstad besök av Arbetsmiljöverket. Efter inspektionen har ett flertal brister anmärkts som företaget nu måste åtgärda. Det gällde bland annat brister på rutiner för att få kännedom om olycksfall och tillbud på och rutiner för att utreda orsakerna till händelser.

Arbetsmiljöverket pekade även ut brister i hur företaget har undersökt arbetsförhållanden för att se vilka risker som finns gällande olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. De menar även att det saknas rutiner för hur man ska arbeta med arbetsmiljön. Nu kräver Arbetsmiljöverket att företaget åtgärdar alla brister, annars riskerar de att betala böter.

Arbetsmiljöverket pekade även ut brister i hur företaget har undersökt arbetsförhållanden för att se vilka risker som finns gällande olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. De menar även att det saknas rutiner för hur man ska arbeta med arbetsmiljön. Nu kräver Arbetsmiljöverket att företaget åtgärdar alla brister, annars riskerar de att betala böter.