2016-07-04 09:49

2016-07-04 09:49

Filipstad backar i miljörankning

FILIPSTAD: Kommunen långt ner på listan i miljörankning

Filipstads kommun tar ett långt steg ner på miljörankningen, det visar en granskning som tidningen Aktuell Hållbarhet har gjort.

Från plats 166 till 249, det är ett stort kliv bakåt som Filipstads kommun tar från fjolårets miljörankning. Men att man har halkat bak på listan är inget som oroar kommunen.

– Vi har drivit samma arbete som tidigare i Filipstads kommun. Det är lite svårt med de här undersökningarna, för de går mycket efter dokument. I Filipstad arbetar vi kanske lite mer med verkstad än att sitta och fylla i alla papper, vilket jag tycker är positivt. Man får nog ta det här resultatet med en nypa salt, det hade jag sagt även om vi hade flyttat uppåt på listan, säger Hannes Fellsman miljö- och byggchef i Filipstads kommun.

Hård konkurrens

Årets granskning visar att Sveriges kommuner driver ett engagerat miljöarbete, som till och med har mål som är mer ambitiösa än på nationell nivå.

– Det är med hårdnande konkurrens som Filipstads kommun har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Miakel Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet i ett pressmeddelande.

Följa miljömål

Undersökningen mäter kommunernas aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Kommunerna får dels svara på enkät men granskningen baseras även på offentlig data från kommunernas arbete. Det handlar bland annat om kommunerna har en miljöplan som knyter an till de nationella målen, som exempelvis att minska växthusgaser. Totalt var det 245 av Sveriges 290 kommuner som besvarade enkäten.

I Filipstads kommun arbetar man bland annat flitigt med att energieffektivisera kommunen.

– Vi satsar mycket på grön och förnybar energi i alla våra fastigheter. Vi har även bytt ut allt som var oljeberoende till antingen bergvärme eller pellets, säger Hannes Fellsman.

Alltid bli bättre

Även om Hannes Fellsman inte anser att en topplacering på listan är det viktigaste, tycker han att det alltid finns saker att förbättra. Mycket kan man hjälpa till med som medborgare.

– Man kan sopsortera och framför allt se över sin konsumtion. Se till att man inte köper mer än vad man behöver och slänger saker i onödan, säger Hannes Fellsman.

Från plats 166 till 249, det är ett stort kliv bakåt som Filipstads kommun tar från fjolårets miljörankning. Men att man har halkat bak på listan är inget som oroar kommunen.

– Vi har drivit samma arbete som tidigare i Filipstads kommun. Det är lite svårt med de här undersökningarna, för de går mycket efter dokument. I Filipstad arbetar vi kanske lite mer med verkstad än att sitta och fylla i alla papper, vilket jag tycker är positivt. Man får nog ta det här resultatet med en nypa salt, det hade jag sagt även om vi hade flyttat uppåt på listan, säger Hannes Fellsman miljö- och byggchef i Filipstads kommun.

Hård konkurrens

Årets granskning visar att Sveriges kommuner driver ett engagerat miljöarbete, som till och med har mål som är mer ambitiösa än på nationell nivå.

– Det är med hårdnande konkurrens som Filipstads kommun har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Miakel Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet i ett pressmeddelande.

Följa miljömål

Undersökningen mäter kommunernas aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Kommunerna får dels svara på enkät men granskningen baseras även på offentlig data från kommunernas arbete. Det handlar bland annat om kommunerna har en miljöplan som knyter an till de nationella målen, som exempelvis att minska växthusgaser. Totalt var det 245 av Sveriges 290 kommuner som besvarade enkäten.

I Filipstads kommun arbetar man bland annat flitigt med att energieffektivisera kommunen.

– Vi satsar mycket på grön och förnybar energi i alla våra fastigheter. Vi har även bytt ut allt som var oljeberoende till antingen bergvärme eller pellets, säger Hannes Fellsman.

Alltid bli bättre

Även om Hannes Fellsman inte anser att en topplacering på listan är det viktigaste, tycker han att det alltid finns saker att förbättra. Mycket kan man hjälpa till med som medborgare.

– Man kan sopsortera och framför allt se över sin konsumtion. Se till att man inte köper mer än vad man behöver och slänger saker i onödan, säger Hannes Fellsman.

  • Frida Johansson

Rankning i länet

Maxpoäng i rankningen var 37. Bäst i länet var Karlstad som fick 25,0 poäng. Filipstad fick 6,08 poäng och hamnade på en 13:e plats i länet. På 16:e plats och sämst i länet var Eda kommun som fick 4,22 poäng.

Källa: