2016-06-22 09:26

2016-06-22 09:26

Livstidsstraffet står kvar för gruvmordet

FILIPSTAD: Morddömd får inte straffet omvandlat till tidsbestämt

År 2000 dömdes han för det så kallade gruvmordet till livstids fängelse.
Den nu 40-årige mannen har försökt få straffet omvandlat till tidsbestämt, men Göta hovrätt säger nej. Hovrätten anser att risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag alltjämt är ”konkret och beaktansvärd”.

Tingsrätten sa i vintras ja till tidsbestämning, vilket – om beslutet stått sig – skulle ha inneburit första steget mot att mannen hade kunnat bli fri.

Men åklagaren överklagade tingsrättens dom.

Bland annat hänvisade åklagaren till Rättsmedicinalverkets yttrande om risken för återfall i våldsbrottslighet.

”I sin utredning har verket framhållit ett antal tunga riskfaktorer för återfall, såsom grova våldsgärningar, ett omfattande missbruk och en antisocial personlighetsproblematik” framhöll åklagaren. Att mannen heller inte haft några obevakade permissioner och att man inte vet hur det 12-stegsprogram mot missbruk han genomgår kommer att lyckas, var två andra faktorer åklagaren tog upp.

”Sammantaget finns det fortfarande en konkret och beaktansvärd risk för att XX återfaller i allvarlig brottslighet. Det föreligger därmed ett absolut hinder mot omvandling av livstidsstraffet” hävdade åklagaren och ansåg att frågan om tidsbestämning är för tidigt väckt. Hon påminner också om det grova brott han fällts för: hon kallar det ett ”mord med avrättningskaraktär”, ett mord som dessutom begicks efter ett utdraget händelseförlopp.

Mannen själv hävdade i rätten att han är ”en helt annan person” i dag än när han började avtjäna sitt straff. Riskfaktorerna som Rättsmedicinalverket lyfter fram tycker han är av historiskt slag och något han inte kan påverka, medan de faktorer han faktiskt själv kan påverka går i positiv riktning.

Mannen sitter numera på anstalten Skänninge. Där har han inlett en utbildning till alkohol- och drogterapeut. Han läser på distans på halvtid och ska vara klar med utbildningen om ett och ett halvt år, berättade han för hovrätten.

Hovrätten konstaterar dock att flera av de förslag till åtgärder som Rättsmedicinalverket lämnat ännu inte har genomförts och att det är för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av behandlingen han går. Han börjat förbereda sig för ett framtida arbete men någon konkret planering i samråd med kriminalvården finns inte.

En enig hovrätt tog beslutet att riva upp tingsrättens beslut om tidsbestämning av straffet.

Även hovrättens beslut kan överklagas.

Tingsrätten sa i vintras ja till tidsbestämning, vilket – om beslutet stått sig – skulle ha inneburit första steget mot att mannen hade kunnat bli fri.

Men åklagaren överklagade tingsrättens dom.

Bland annat hänvisade åklagaren till Rättsmedicinalverkets yttrande om risken för återfall i våldsbrottslighet.

”I sin utredning har verket framhållit ett antal tunga riskfaktorer för återfall, såsom grova våldsgärningar, ett omfattande missbruk och en antisocial personlighetsproblematik” framhöll åklagaren. Att mannen heller inte haft några obevakade permissioner och att man inte vet hur det 12-stegsprogram mot missbruk han genomgår kommer att lyckas, var två andra faktorer åklagaren tog upp.

”Sammantaget finns det fortfarande en konkret och beaktansvärd risk för att XX återfaller i allvarlig brottslighet. Det föreligger därmed ett absolut hinder mot omvandling av livstidsstraffet” hävdade åklagaren och ansåg att frågan om tidsbestämning är för tidigt väckt. Hon påminner också om det grova brott han fällts för: hon kallar det ett ”mord med avrättningskaraktär”, ett mord som dessutom begicks efter ett utdraget händelseförlopp.

Mannen själv hävdade i rätten att han är ”en helt annan person” i dag än när han började avtjäna sitt straff. Riskfaktorerna som Rättsmedicinalverket lyfter fram tycker han är av historiskt slag och något han inte kan påverka, medan de faktorer han faktiskt själv kan påverka går i positiv riktning.

Mannen sitter numera på anstalten Skänninge. Där har han inlett en utbildning till alkohol- och drogterapeut. Han läser på distans på halvtid och ska vara klar med utbildningen om ett och ett halvt år, berättade han för hovrätten.

Hovrätten konstaterar dock att flera av de förslag till åtgärder som Rättsmedicinalverket lämnat ännu inte har genomförts och att det är för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av behandlingen han går. Han börjat förbereda sig för ett framtida arbete men någon konkret planering i samråd med kriminalvården finns inte.

En enig hovrätt tog beslutet att riva upp tingsrättens beslut om tidsbestämning av straffet.

Även hovrättens beslut kan överklagas.

Gruvmordet

En 27-årig Filipstadsbo mördades år 2000 och hans kropp återfanns i ett gruvhål i Silvergruvan norr om Hällefors. I hovrätten dömdes två personer till livstids fängelse för mordet. Mannen som nu vill ha sitt straff tidsbestämt har förutom själva mordet också dömts för en gisslantagning i samband med en rymning från fängelset 2004.