2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Fiber även för företag

FILIPSTAD: Få kom på möte om fiberanslutning

Bara ett fåtal företag kom på informationsmötet om fiberanslutning, som arrangerades i Folkets hus förra veckan.

– Intresset är högt bland företagen men man kommer inte på mötet vi bjuder in till, konstaterar Björn Kjerrulf, bredbandssamordnare i Kristinehamn, Filipstad och Storfors.

Kolla intresset

Mötet arrangerades av företaget IP-Only, men det var också en del inom ramen för det samarbete som finns mellan kommunen och företaget. Syftet var att kolla intresset från företagen så att man kan sätta ihop ett erbjudande till dem.

– IP-Only kommer nu att kontakta företagen i tätorten, i första hand. Det tas en kontakt för att kartlägga var intresset finns, säger Björn Kjerrulf.

Klart behov

Björn berättar att flera företag har hört av sig direkt till honom om fiberanslutning, han har sedan vidareförmedlat informationen till det aktuella företaget.

– Det är många företag som hört av sig och som absolut behöver en fiberanslutning.

Bygga nät

Han bedömer att flera företag redan har anslutning till fibernätet, via Teilas nät. Men nu handlar det om att det aktuella företaget vill bygga ett nät för företagen.

Nu uppmanar han alla företag som är intresserade av en fiberanslutning att ta direktkontakt med företaget.

– Intresset är högt bland företagen men man kommer inte på mötet vi bjuder in till, konstaterar Björn Kjerrulf, bredbandssamordnare i Kristinehamn, Filipstad och Storfors.

Kolla intresset

Mötet arrangerades av företaget IP-Only, men det var också en del inom ramen för det samarbete som finns mellan kommunen och företaget. Syftet var att kolla intresset från företagen så att man kan sätta ihop ett erbjudande till dem.

– IP-Only kommer nu att kontakta företagen i tätorten, i första hand. Det tas en kontakt för att kartlägga var intresset finns, säger Björn Kjerrulf.

Klart behov

Björn berättar att flera företag har hört av sig direkt till honom om fiberanslutning, han har sedan vidareförmedlat informationen till det aktuella företaget.

– Det är många företag som hört av sig och som absolut behöver en fiberanslutning.

Bygga nät

Han bedömer att flera företag redan har anslutning till fibernätet, via Teilas nät. Men nu handlar det om att det aktuella företaget vill bygga ett nät för företagen.

Nu uppmanar han alla företag som är intresserade av en fiberanslutning att ta direktkontakt med företaget.