2016-06-01 11:38

2016-06-01 11:38

Serveringen är inte igång

FILIPSTAD: Älvkullens nya matsal används inte som planerat, hävdar politiker

Älvkullen fick ett nytt kök med matsal förra året. Nu undrar fullmäktigepolitikern Ulla Olsson (L) varför matsalen inte används som det var tänkt.

– Matsalen står helt klar och möblerad, men ännu idag gapar den tom på gäster och serveringspersonal. Det känns inte rätt att iordningsställa ett dyrt och fint utrymme, som inte har kommit till användning, säger Ulla Olsson som nu lämnat in en interpellation till fullmäktige.

Hon hoppas att kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Per Gruvberger (S), ska svara på hur han tänker om fortsättningen och även ge besked om när en servering för både personal och anhöriga kan komma i gång.

Så var planen framhåller hon när köket planerades och togs i bruk i fjol höstas. Verksamheten i själva köket är i full gång – där lagas mat till boende och även matlådor som distribueras ut. Matsalen har också använts, för exempelvis gemensamma kalas, men däremot är det inte någon servering i gång dagligdags.

– Matsalen står helt klar och möblerad, men ännu idag gapar den tom på gäster och serveringspersonal. Det känns inte rätt att iordningsställa ett dyrt och fint utrymme, som inte har kommit till användning, säger Ulla Olsson som nu lämnat in en interpellation till fullmäktige.

Hon hoppas att kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Per Gruvberger (S), ska svara på hur han tänker om fortsättningen och även ge besked om när en servering för både personal och anhöriga kan komma i gång.

Så var planen framhåller hon när köket planerades och togs i bruk i fjol höstas. Verksamheten i själva köket är i full gång – där lagas mat till boende och även matlådor som distribueras ut. Matsalen har också använts, för exempelvis gemensamma kalas, men däremot är det inte någon servering i gång dagligdags.