2016-05-31 17:18

2016-05-31 17:18

Drar in stödet för asylsökande

SVERIGE: De som fått avslag får inga pengar och blir utan boende

Asylsökande som inte längre har möjligheten att överklaga sitt utvisningsbeslut, kommer inte få ekonomiskt stöd eller hjälp till boende av Migrationsverket.
Samtidigt föreslås att möjligheterna för att få uppehållstillstånd ska begränsas.

Regeringen fattade beslutet om den nya lagen i april – onsdagen den 1 juni träder den i kraft.

Lagen går ut på att personer som fått avslag på sin asylansökan och som inte längre kan överklaga beslutet om utvisning eller avvisning, inte kommer få någon fortsatt hjälp med pengar eller boende av Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket är det cirka 4 500 människor som påverkas av den nya lagen. De som berörs är vuxna personer som inte bor tillsammans med barn som han eller hon är vårdnadshavare för. Dock gäller inte lagen för personer som fått överförningsbeslut enligt Dublinförordningen eller personer i förvar.

Ensamkommande barn som fått ett beslut om utvisning som inte längre går att överklaga, påverkas av lagen först då de fyller 18 år.

Sedan detta beslutades har informationsbrev skickats ut till berörda människor. Enligt Migrationsverkets regionindelning, där Värmlands län ingår i region Mitt tillsammans med Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna och Gävleborg, beräknas 467 personer på anläggningsboenden samt 394 personer i egna boenden att beröras av lagen. Siffrorna är de senaste Migrationsverket kan presentera, men då läget ständigt förändras är de exakta siffrorna svåra att helt förlita sig på.

Människor som fått ett beslut om utvisning och som inte längre har möjligheten att överklaga, ska lämna landet frivilligt. Om personen motsätter sig detta, berättar en presstalesman från Migrationsverket, är det polisens sak att se till så att han eller hon återvänder till sitt hemland.

Förutom denna lag om indraget bistånd, förväntas regeringen anta ytterligare en ny lag den 20 juli. Denna lag ska strama åt möjligheterna för asylsökande att få uppehållstillstånd samt begränsa möjligheterna för den sökandes familj att komma till Sverige.

Regeringen fattade beslutet om den nya lagen i april – onsdagen den 1 juni träder den i kraft.

Lagen går ut på att personer som fått avslag på sin asylansökan och som inte längre kan överklaga beslutet om utvisning eller avvisning, inte kommer få någon fortsatt hjälp med pengar eller boende av Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket är det cirka 4 500 människor som påverkas av den nya lagen. De som berörs är vuxna personer som inte bor tillsammans med barn som han eller hon är vårdnadshavare för. Dock gäller inte lagen för personer som fått överförningsbeslut enligt Dublinförordningen eller personer i förvar.

Ensamkommande barn som fått ett beslut om utvisning som inte längre går att överklaga, påverkas av lagen först då de fyller 18 år.

Sedan detta beslutades har informationsbrev skickats ut till berörda människor. Enligt Migrationsverkets regionindelning, där Värmlands län ingår i region Mitt tillsammans med Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna och Gävleborg, beräknas 467 personer på anläggningsboenden samt 394 personer i egna boenden att beröras av lagen. Siffrorna är de senaste Migrationsverket kan presentera, men då läget ständigt förändras är de exakta siffrorna svåra att helt förlita sig på.

Människor som fått ett beslut om utvisning och som inte längre har möjligheten att överklaga, ska lämna landet frivilligt. Om personen motsätter sig detta, berättar en presstalesman från Migrationsverket, är det polisens sak att se till så att han eller hon återvänder till sitt hemland.

Förutom denna lag om indraget bistånd, förväntas regeringen anta ytterligare en ny lag den 20 juli. Denna lag ska strama åt möjligheterna för asylsökande att få uppehållstillstånd samt begränsa möjligheterna för den sökandes familj att komma till Sverige.