2016-05-30 17:32

2016-05-30 17:32

Kommunen ska stödja Nils Ferlin-sällskapet

FILIPSTAD: Löser ständigt medlemskap

Kommunen ska lösa ett ständigt medlemskap i Nils Ferlin-sällskapet. Det har kultur- och föreningsutskottet tagit beslut om.

Kostnaden för detta är 2 000 kronor. Nils-Ferlin sällskapet bildades år 1962 och delar bland annat ut det årliga Ferlinpriset till Nils Ferlins minne.

– Eftersom det här har så stor anknyttning till Filipstad så tyckte jag att vi skulle göra det och alla var eniga om detta, säger Torbjörn Parling (S), ordförande i kultur- och föreningsutskottet.

Utskottet beslutade att inte dela ut något Bröderna Ericsson-stipendium i år.

– Vi kommer inte att dela ut något stipendium i år och detta har även kommunstyrelsen tagit beslut om. Vi hade fått in fem ansökningar och fyra av dem uppfyllde inte kriterierna. Den femte ansökan gällde ett projekt och jag har meddelat den som står bakom ansökan att det går att ansöka om pengar till projektet ändå.

Den ekonomiska rapporten visade att utskottet beräknas hålla budgeten för i år.

FMC Filipstad hade ansökt om 10 000 kronor i bidrag till dikning av vägavsnitt - det var också den summa som utskottet beviljade i bidrag.

Rämmens hembygdsförening hade ansökt om investeringsbidrag för inköp av kyl, frys och spis. Enligt föreningen beräknas ett kyl och frysskåp kosta cirka 4 995 kronor och spisen cirka 4 495 kronor.

– Utskottet beslutade att bevilja 5 000 kronor till kyl och frys.

Filipstads Bergslags hembygdsförening hade ansökt om extra verksamhetsbidrag på 24 000 kronor för att täcka kostnaderna för flera arrangemang. Utskottet beviljade 20 000 kronor till arrangemang i år.

Det togs även beslut om ett extra sammanträde den 10 juni för att kunna behandla ansökningar om pengar till sommarlovsaktiviteter.

Kostnaden för detta är 2 000 kronor. Nils-Ferlin sällskapet bildades år 1962 och delar bland annat ut det årliga Ferlinpriset till Nils Ferlins minne.

– Eftersom det här har så stor anknyttning till Filipstad så tyckte jag att vi skulle göra det och alla var eniga om detta, säger Torbjörn Parling (S), ordförande i kultur- och föreningsutskottet.

Utskottet beslutade att inte dela ut något Bröderna Ericsson-stipendium i år.

– Vi kommer inte att dela ut något stipendium i år och detta har även kommunstyrelsen tagit beslut om. Vi hade fått in fem ansökningar och fyra av dem uppfyllde inte kriterierna. Den femte ansökan gällde ett projekt och jag har meddelat den som står bakom ansökan att det går att ansöka om pengar till projektet ändå.

Den ekonomiska rapporten visade att utskottet beräknas hålla budgeten för i år.

FMC Filipstad hade ansökt om 10 000 kronor i bidrag till dikning av vägavsnitt - det var också den summa som utskottet beviljade i bidrag.

Rämmens hembygdsförening hade ansökt om investeringsbidrag för inköp av kyl, frys och spis. Enligt föreningen beräknas ett kyl och frysskåp kosta cirka 4 995 kronor och spisen cirka 4 495 kronor.

– Utskottet beslutade att bevilja 5 000 kronor till kyl och frys.

Filipstads Bergslags hembygdsförening hade ansökt om extra verksamhetsbidrag på 24 000 kronor för att täcka kostnaderna för flera arrangemang. Utskottet beviljade 20 000 kronor till arrangemang i år.

Det togs även beslut om ett extra sammanträde den 10 juni för att kunna behandla ansökningar om pengar till sommarlovsaktiviteter.