2016-05-30 15:17

2016-05-30 15:17

200 000 till flyktingarbetet

FILIPSTAD: Församlingar får extramedel från Svenska kyrkan centralt

Filipstads församling får närmare 200 000 kronor i extra medel till arbete med asylsökande. Pengarna kommer från Svenska kyrkan centralt och ska gå till bland annat att utöka en diakontjänst från halvtid till heltid.

Det är tredje högsta beloppet som stiftet delar ut när församlingarna i Värmland och Dalsland får dela på totalt 2 miljoner kronor av de 55 miljoner som delas ut i år. Pengarna ska gå till arbete med asylsökande ute i församlingarna under innevarande år. Av pengarna som går till Värmland och Dalsland landar ungefär tio procent i Filipstad. Filipstad hade sökt 266 000 i bidrag, men får inte hela den summan. 197 000 kronor blir det som landar på församlingens konto.

I ansökan skriver Filipstads församling att man vill fortsätta och utöka ett samarbete med Equmeniakyrkan och med bidragets hjälp betala för en utökning av en diakontjänst inom den kyrkan, från halvtid till heltid.

– Behovet är enormt av kontakt med svenskar och svenska samhället, skriver församlingen och berättar om språkcafé, öppen kyrka och språkkurser.

– Det finns ännu mer behov så att kunna utöka vore en mycket bra social och diakonal insats. Motverkar tristess och sysslolöshet som föder problem.

Också Storfors församling har sökt och fått bidrag till flyktingarbete: 130 000 kronor landar i Storfors.

Bra två i stiftet får mer än Filipstad: största bidraget i stiftet går till Norra Råda-Sunnemo församling som får 280 000 och näst mest får Fryksände pastorat med 200 000.

Det är tredje högsta beloppet som stiftet delar ut när församlingarna i Värmland och Dalsland får dela på totalt 2 miljoner kronor av de 55 miljoner som delas ut i år. Pengarna ska gå till arbete med asylsökande ute i församlingarna under innevarande år. Av pengarna som går till Värmland och Dalsland landar ungefär tio procent i Filipstad. Filipstad hade sökt 266 000 i bidrag, men får inte hela den summan. 197 000 kronor blir det som landar på församlingens konto.

I ansökan skriver Filipstads församling att man vill fortsätta och utöka ett samarbete med Equmeniakyrkan och med bidragets hjälp betala för en utökning av en diakontjänst inom den kyrkan, från halvtid till heltid.

– Behovet är enormt av kontakt med svenskar och svenska samhället, skriver församlingen och berättar om språkcafé, öppen kyrka och språkkurser.

– Det finns ännu mer behov så att kunna utöka vore en mycket bra social och diakonal insats. Motverkar tristess och sysslolöshet som föder problem.

Också Storfors församling har sökt och fått bidrag till flyktingarbete: 130 000 kronor landar i Storfors.

Bra två i stiftet får mer än Filipstad: största bidraget i stiftet går till Norra Råda-Sunnemo församling som får 280 000 och näst mest får Fryksände pastorat med 200 000.