2016-05-20 06:00

2016-05-20 06:00

Carl Jan beviljades bygglov

FILIPSTAD: Budgeten beräknas hålla för miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat Carl Jan Granqvist bygglov för att bygga en ny utbildningsbyggnad vid Saxå herrgård. Byggnaden är avsedd för masterutbildning, som en utveckling av utbildningarna i Grythyttan.

Budgetuppföljningen för april månad visar att årsbudgeten beräknas hålla för de verksamheter som ingår i miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. I april är avvikelsen mot budget cirka 108 000 kronor. Under det senaste mötet godkände nämnden budgetuppföljningen.

– Budgeten ser ut att följa prognosen. Orsaken till att det just nu är överskott för bygglov beror på att vi fick Dollarstores etablering till oss, men å andra sidan så är detta samma summa som vi måste satsa på IT-sidan på datasystem, säger Åsa Hååkman Felth (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Nämnden beslutade även att fastställa den interna kontrollplanen för innevarande år.

Flera bygglovsärenden

En oenig nämnd beviljade bygglov för en skatepark i centrum (se artikel bredvid). Carl Jan Granqvist beviljades bygglov för en utbildningsbyggnad på Saxå herrgård.

– Där var det en enig nämnd som beviljade bygglov. Det har främst att göra med att kulturenheten på länsstyrelsen inte hade något att erinra. Det har stått en byggnad där tidigare. Golfklubben och grannar var positiva samt att vi antog en ny översiktsplan i mars i år, av ett enigt kommunfullmäktige. I den står att vi ska satsa på Saxå herrgård.

En enig nämnd beviljade bygglov för Barilla, som ska bygga en ny personalentré. Tord Johansson (SD) reserverade sig mot beslutet eftersom han hävdade att han inte fått bilagan med detta ärende. Enligt Åsa Hååkman Felt står han dock med på sändlistan som användes.

En privatperson beviljades strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett fritidhus, intill Lersjön. Tord reserverade sig mot beslutet av samma anledning som ovan.

För en annan fastighet, som nämnden tidigare beslutat om, beviljades bygglov för att bygga ett fritidshus.

– Men med en högre grund på 0,6 meter. Orsaken är att man i första bygglovet sökte på den gamla mätningen. Detta ärende var Tord med och tog beslut på eftersom han var med vid första tillfället. Och det gällde bara en höjning av grunden nu.

Budgetuppföljningen för april månad visar att årsbudgeten beräknas hålla för de verksamheter som ingår i miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. I april är avvikelsen mot budget cirka 108 000 kronor. Under det senaste mötet godkände nämnden budgetuppföljningen.

– Budgeten ser ut att följa prognosen. Orsaken till att det just nu är överskott för bygglov beror på att vi fick Dollarstores etablering till oss, men å andra sidan så är detta samma summa som vi måste satsa på IT-sidan på datasystem, säger Åsa Hååkman Felth (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Nämnden beslutade även att fastställa den interna kontrollplanen för innevarande år.

Flera bygglovsärenden

En oenig nämnd beviljade bygglov för en skatepark i centrum (se artikel bredvid). Carl Jan Granqvist beviljades bygglov för en utbildningsbyggnad på Saxå herrgård.

– Där var det en enig nämnd som beviljade bygglov. Det har främst att göra med att kulturenheten på länsstyrelsen inte hade något att erinra. Det har stått en byggnad där tidigare. Golfklubben och grannar var positiva samt att vi antog en ny översiktsplan i mars i år, av ett enigt kommunfullmäktige. I den står att vi ska satsa på Saxå herrgård.

En enig nämnd beviljade bygglov för Barilla, som ska bygga en ny personalentré. Tord Johansson (SD) reserverade sig mot beslutet eftersom han hävdade att han inte fått bilagan med detta ärende. Enligt Åsa Hååkman Felt står han dock med på sändlistan som användes.

En privatperson beviljades strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett fritidhus, intill Lersjön. Tord reserverade sig mot beslutet av samma anledning som ovan.

För en annan fastighet, som nämnden tidigare beslutat om, beviljades bygglov för att bygga ett fritidshus.

– Men med en högre grund på 0,6 meter. Orsaken är att man i första bygglovet sökte på den gamla mätningen. Detta ärende var Tord med och tog beslut på eftersom han var med vid första tillfället. Och det gällde bara en höjning av grunden nu.