2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Bidrag till aktiv sommar

FILIPSTAD: Statligt stöd till kommunen ger nya möjligheter

Nu finns det möjlighet för bland andra föreningar, organisationer och församlingar att söka bidrag för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldersgruppen 6-15 år. Totalt har Filipstads kommun fått 553 302 kronor i statligt stöd för detta.

Satsningen är möjlig genom de extra pengar som regeringen skjutit till för ändamålet. Tanken är att dessa sommarlovsaktiviteter ska stimulera både pojkar och flickor att delta, dessutom ska arrangemangen främja integration. Det ska även skapas nya möjligheter för barn, med olika social bakgrund, att mötas.

– Det här är en rejäl satsning och en jättebra grej, berättar Torbjörn Parling (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alla kan vara med

Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som fått i uppdrag att handlägga detta. Pengarna har fördelats mellan landets kommuner genom en speciell fördelningsnyckel.

– Man har tagit fram en fördelningsnyckel, baserad på statistik på antalet barn som finns i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.

Pengarna som kommunen fått kommer dock att gå till alla barn i kommunen, framhåller han.

– Det är inget maxbelopp för hur mycket pengar man får söka.

Sista ansökningsdag är den 10 juni.

Satsningen är möjlig genom de extra pengar som regeringen skjutit till för ändamålet. Tanken är att dessa sommarlovsaktiviteter ska stimulera både pojkar och flickor att delta, dessutom ska arrangemangen främja integration. Det ska även skapas nya möjligheter för barn, med olika social bakgrund, att mötas.

– Det här är en rejäl satsning och en jättebra grej, berättar Torbjörn Parling (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alla kan vara med

Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som fått i uppdrag att handlägga detta. Pengarna har fördelats mellan landets kommuner genom en speciell fördelningsnyckel.

– Man har tagit fram en fördelningsnyckel, baserad på statistik på antalet barn som finns i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.

Pengarna som kommunen fått kommer dock att gå till alla barn i kommunen, framhåller han.

– Det är inget maxbelopp för hur mycket pengar man får söka.

Sista ansökningsdag är den 10 juni.