2016-05-12 16:09

2016-05-12 16:15

Kommunen ska ta fram va-plan

FILIPSTAD: Möte i teknikutskottet

Kommunen ska ta fram en va-plan under det här året. Det beslutade kommunstyrelsens teknikutskott under det senaste mötet.

Teknik och serviceenheten ser ett behov av att det upprättas en va-plan för kommunen.

Planen ska bland annat innefatta mål för va-verksamheten, prioriteringar och förslag på åtgärder. Genom denna plan ska kommunen kunna möta och planera för de framtida kraven och behoven inom området. Sedan ska planen följas upp och revideras varje år.

Teknikutskottet föreslogs därför besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en sådan plan.

Politikerna lyssnade

Och detta var något som politikerna hörsammade.

– Vi beslutade om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en va-plan som ska vara klar under år 2016. Och arbetet påbörjas nu, säger Patrik Fornander (M), andre vice ordförande i teknikutskottet.

Efter att planen presenterats för teknikutskottet i höst så blir det samråd med berörda parter och allmänheten under senare delen av hösten. Ett eventuellt beslut om antagande av planen sker i slutet på året.

Budgetuppföljningen som gjorts för april månad i år visar ett underskott på cirka 290 000 kronor för helåret. IT-enheten beräknas få ett underskott på cirka 340 000 kronor i år.

Bland annat beräknas lönekostnaden överskrida budget med cirka 290 000 kronor. En revision av Microsoft databaser beräknas ge ett underskott på cirka 250 000 kronor. Däremot visar prognosen på ett överskott på 100 000 kronor för telefonväxeln.

Administration beräknas kosta cirka 100 000 kronor mer än budgeterat.

Prognosen för kostenheten är ett överskott, gentemot budget, på cirka 150 000 kronor. Detta beror på att det behövs mer personal på Stålvallaskolan på grund av migrationen, detta interndebiteras barn- och ungdomsförvaltningen med cirka 48 000 kronor per halvår.

Under hösten väntas ytterligare volymökningar på skolan.

Begär fördjupning

Om man bara tittar på det första kvartalet så visar bland annat IT-enheten och gata-park enheten överskott, jämfört med budget.

– Vi begärde lite fördjupning inom några områden, främst inom IT-området och på gatusidan, för att få veta vad överskotten beror på. Vi vill ha lite mer detaljer inför nästa möte i utskottet, berättar Fornander.

Teknik och serviceenheten ser ett behov av att det upprättas en va-plan för kommunen.

Planen ska bland annat innefatta mål för va-verksamheten, prioriteringar och förslag på åtgärder. Genom denna plan ska kommunen kunna möta och planera för de framtida kraven och behoven inom området. Sedan ska planen följas upp och revideras varje år.

Teknikutskottet föreslogs därför besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en sådan plan.

Politikerna lyssnade

Och detta var något som politikerna hörsammade.

– Vi beslutade om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en va-plan som ska vara klar under år 2016. Och arbetet påbörjas nu, säger Patrik Fornander (M), andre vice ordförande i teknikutskottet.

Efter att planen presenterats för teknikutskottet i höst så blir det samråd med berörda parter och allmänheten under senare delen av hösten. Ett eventuellt beslut om antagande av planen sker i slutet på året.

Budgetuppföljningen som gjorts för april månad i år visar ett underskott på cirka 290 000 kronor för helåret. IT-enheten beräknas få ett underskott på cirka 340 000 kronor i år.

Bland annat beräknas lönekostnaden överskrida budget med cirka 290 000 kronor. En revision av Microsoft databaser beräknas ge ett underskott på cirka 250 000 kronor. Däremot visar prognosen på ett överskott på 100 000 kronor för telefonväxeln.

Administration beräknas kosta cirka 100 000 kronor mer än budgeterat.

Prognosen för kostenheten är ett överskott, gentemot budget, på cirka 150 000 kronor. Detta beror på att det behövs mer personal på Stålvallaskolan på grund av migrationen, detta interndebiteras barn- och ungdomsförvaltningen med cirka 48 000 kronor per halvår.

Under hösten väntas ytterligare volymökningar på skolan.

Begär fördjupning

Om man bara tittar på det första kvartalet så visar bland annat IT-enheten och gata-park enheten överskott, jämfört med budget.

– Vi begärde lite fördjupning inom några områden, främst inom IT-området och på gatusidan, för att få veta vad överskotten beror på. Vi vill ha lite mer detaljer inför nästa möte i utskottet, berättar Fornander.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.