2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Bergsskolan fick 100 000 kronor

FILIPSTAD: Ska sprida ett lyckat EU-projekt

Bergsskolan har fått en check på 100 000 kronor. Pengarna ska användas för att sprida ett EU-projekt som bedrivs på skolan, för att hjälpa små och medelstora företag.

Det var Annika Levein, kontorschef på Swedbank i Filipstad och Kristinehamn, som kom till Bergsskolan för att överlämna en check på 100 000 kronor från sparbanksstiftelsen Alfa. Jörgen Andersson, rektor på Bergsskolan, och Maria Kvarnström, forskningsingenjör på Bergsskolan, tog emot checken.

– Bidraget kommer att användas för att sprida utvecklingen av det lyckade EU-projekt som Bergsskolan driver, vilket ger möjlighet för små- och medelstora företag inom stål, verkstads och metallindustrin att utveckla sin egen verksamhet med avseende på materialet. Med detta bidrag kommer vi även att kunna förmedla denna service till små- och medelstora företag i Smålandsregionen, berättade Maria Kvarnström.

Sprida kunskapen

Pengarna ska användas för att sprida utvecklingen av EU-projektet ”Den nya stål- och metallindustrin.”

– Det är avhängigt pengarna. Vi har sökt pengarna för att sprida vårt arbetssätt även till Smålandsregionen, berättade Jörgen Andersson.

I EU-projektet är det cirka 25 företag som är med. Projektet pågår till år 2018 och skolan har fått tre miljoner kronor för att driva projektet.

– Det är företag i både Värmland, Dalarna och i Gävleborg som är med, berättade Maria Kvarnström.

Ett nyckelområde i projektet är att öppna och förbättra den så kallade värdekedjan för stålet. Jörgen beskriver värdekejdan som ett led där råvaran förädlas i flera steg, vilket skapar ett ökat förädlingsvärde.

– Vi vill se var en värdeinsats gör störst nytta, säger han.

De företag som är med i projektet bidrar med tid och material.

– VI hjälper exempelvis Lesjöfors fjädrar att byta härdolja till polymer i produktionen. Det handlar om att byta ut ett eldfängt material. Det blir därmed bättre ur både brandsynpunkt och miljömässig synpunkt, berättade Maria Kvarnström.

Behov av arbetskraft

Jörgen betonade också att det finns ett fortsatt behov av högkvalificerad arbetskraft inom området. Dessutom väntar stora pensionsavgångar.

– Det är snart risk för en rekryteringskris, berättade han och framhöll att det går att söka till Bergsskolan ända fram till september månad.

Det var Annika Levein, kontorschef på Swedbank i Filipstad och Kristinehamn, som kom till Bergsskolan för att överlämna en check på 100 000 kronor från sparbanksstiftelsen Alfa. Jörgen Andersson, rektor på Bergsskolan, och Maria Kvarnström, forskningsingenjör på Bergsskolan, tog emot checken.

– Bidraget kommer att användas för att sprida utvecklingen av det lyckade EU-projekt som Bergsskolan driver, vilket ger möjlighet för små- och medelstora företag inom stål, verkstads och metallindustrin att utveckla sin egen verksamhet med avseende på materialet. Med detta bidrag kommer vi även att kunna förmedla denna service till små- och medelstora företag i Smålandsregionen, berättade Maria Kvarnström.

Sprida kunskapen

Pengarna ska användas för att sprida utvecklingen av EU-projektet ”Den nya stål- och metallindustrin.”

– Det är avhängigt pengarna. Vi har sökt pengarna för att sprida vårt arbetssätt även till Smålandsregionen, berättade Jörgen Andersson.

I EU-projektet är det cirka 25 företag som är med. Projektet pågår till år 2018 och skolan har fått tre miljoner kronor för att driva projektet.

– Det är företag i både Värmland, Dalarna och i Gävleborg som är med, berättade Maria Kvarnström.

Ett nyckelområde i projektet är att öppna och förbättra den så kallade värdekedjan för stålet. Jörgen beskriver värdekejdan som ett led där råvaran förädlas i flera steg, vilket skapar ett ökat förädlingsvärde.

– Vi vill se var en värdeinsats gör störst nytta, säger han.

De företag som är med i projektet bidrar med tid och material.

– VI hjälper exempelvis Lesjöfors fjädrar att byta härdolja till polymer i produktionen. Det handlar om att byta ut ett eldfängt material. Det blir därmed bättre ur både brandsynpunkt och miljömässig synpunkt, berättade Maria Kvarnström.

Behov av arbetskraft

Jörgen betonade också att det finns ett fortsatt behov av högkvalificerad arbetskraft inom området. Dessutom väntar stora pensionsavgångar.

– Det är snart risk för en rekryteringskris, berättade han och framhöll att det går att söka till Bergsskolan ända fram till september månad.