2016-05-04 11:50

2016-05-04 11:50

Ska stärka lokal handel

FILIPSTAD: Projekt hållbar handelsutveckling i staden

Sju Värmlandskommuner har startat ett EU-projekt för att stärka den lokala handeln. Tanken är att e-handeln ska kunna stärka små- och medelstora företag samt göra det möjligt att även bredda den affärsidé som företagen redan har.

Under början på veckan hölls det första styrgruppsmötet i Filipstad och då var representanter från samtliga deltagande kommuner med. Dessutom var representanter från Filipstads kommun, som ”äger” projektet, med på mötet. Även Helena Bornstedt, projektledare, på plats. Hon är anställd på heltid under hela projekttiden.

Kommunerna som ingår i projektet är Filipstad, Forshaga, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne och Torsby.

– Det är roligt att vi gör detta ihop sju kommuner. Vi får ”boosta” Filipstads kommun som gått före. Det underlättar att vi gör det här ihop, berättar Madeleine Richardsson, vd Näringslivssamverkan/närsam i Kristinehamn.

Förutom styrgruppen så finns en arbetsgrupp som ska träffas oftare.

Öka handeln

Projektet pågår till sista december år 2018. Målet är att projektet ska leda till ett höjt handelsindex hos de kommuner som deltar, med fem enheter, utifrån den mätning som gjordes år 2013.

Dessutom ska kunskap spridas om vad ett så kallat showroom är, målet är även att minst ett sådant etableras i regionen (se faktaruta).

Den första delen i projektet är själva analysfasen och kartläggningen av vilka behov företagen har.

Anne-Louise Izindre, EU-samordnare i Filipstads kommun, berättar att en enkät redan skickats ut till handlare i Filipstads kommun. Alla små- och medelstora företag - med intresse för e-handel - ska kunna få hjälp genom projektet.

Duktiga handlare

I EU-projektet finns fem miljoner kronor som ska användas för att stötta den lokala handeln.

– Det blir mycket pengar per kommun. Dessutom finns ingen stor projektorganisation som kostar pengar, berättar Anne-Louise Izindre.

Det kan handla om utbildningsinsatser och andra e-handelsfrämjande åtgärder i respektive kommun. Tanken är också att generella seminarier ska arrangeras för att öka kunskapen om handeln i dag.

Av de kommuner som ingår i projektet är det fyra som har en positiv utveckling av handeln; dessa är Kristinehamn, Karlstad, Sunne och Torsby. Sunne kan jämföras storleksmässigt med Filipstads kommun.

Vad är det då som ni lyckats med i Sunne och inte i Filipstad?

– Vi har duktiga handlare och på lördagarna är 80 procent av kunderna personer som inte bor i Sunne. Förklaringarna är att Sunne är ett besöksmål i sig, personlig service i butikerna, trevlig miljö och unika butiker. Sedan har vi också haft Sunnetåget, berättar Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare samt enhetschef för näringsliv och tillväxt i Sunne.

Under början på veckan hölls det första styrgruppsmötet i Filipstad och då var representanter från samtliga deltagande kommuner med. Dessutom var representanter från Filipstads kommun, som ”äger” projektet, med på mötet. Även Helena Bornstedt, projektledare, på plats. Hon är anställd på heltid under hela projekttiden.

Kommunerna som ingår i projektet är Filipstad, Forshaga, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne och Torsby.

– Det är roligt att vi gör detta ihop sju kommuner. Vi får ”boosta” Filipstads kommun som gått före. Det underlättar att vi gör det här ihop, berättar Madeleine Richardsson, vd Näringslivssamverkan/närsam i Kristinehamn.

Förutom styrgruppen så finns en arbetsgrupp som ska träffas oftare.

Öka handeln

Projektet pågår till sista december år 2018. Målet är att projektet ska leda till ett höjt handelsindex hos de kommuner som deltar, med fem enheter, utifrån den mätning som gjordes år 2013.

Dessutom ska kunskap spridas om vad ett så kallat showroom är, målet är även att minst ett sådant etableras i regionen (se faktaruta).

Den första delen i projektet är själva analysfasen och kartläggningen av vilka behov företagen har.

Anne-Louise Izindre, EU-samordnare i Filipstads kommun, berättar att en enkät redan skickats ut till handlare i Filipstads kommun. Alla små- och medelstora företag - med intresse för e-handel - ska kunna få hjälp genom projektet.

Duktiga handlare

I EU-projektet finns fem miljoner kronor som ska användas för att stötta den lokala handeln.

– Det blir mycket pengar per kommun. Dessutom finns ingen stor projektorganisation som kostar pengar, berättar Anne-Louise Izindre.

Det kan handla om utbildningsinsatser och andra e-handelsfrämjande åtgärder i respektive kommun. Tanken är också att generella seminarier ska arrangeras för att öka kunskapen om handeln i dag.

Av de kommuner som ingår i projektet är det fyra som har en positiv utveckling av handeln; dessa är Kristinehamn, Karlstad, Sunne och Torsby. Sunne kan jämföras storleksmässigt med Filipstads kommun.

Vad är det då som ni lyckats med i Sunne och inte i Filipstad?

– Vi har duktiga handlare och på lördagarna är 80 procent av kunderna personer som inte bor i Sunne. Förklaringarna är att Sunne är ett besöksmål i sig, personlig service i butikerna, trevlig miljö och unika butiker. Sedan har vi också haft Sunnetåget, berättar Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare samt enhetschef för näringsliv och tillväxt i Sunne.

Showrooms

Ofta en butiksyta där varor visas upp, men får köpas via nätet. Ett exempel är att en större butikskedja skulle kunna ha ett showroom i en befintlig butik i Filipstad. Därmed kan kunden gå in och fysiskt titta och känna på varorna men beställa dem via nätet.

Källa: Näringslivskontoret i Filipstads kommun

Handelsindex:

Kommun: Försäljningsindex 2013: Omsättning mkr:

Filipstad 21 67

Forshaga 15 51

Karlstad 185 803

Kil 5 52

Kristinehamn 54 381

Sunne 58 224

Torsby 56 198

Försäljningsindex sällanköpshandel (faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag, HUI research.)

Källa: Näringslivskontoret Filipstads kommun