2016-04-27 09:52

2016-04-27 09:52

De leder Företagarna

FÖRENINGSLIV

Företagarna i Filipstad har vid sitt årsmöte på tisdagskvällen beslutat att välja Ulf Söhrman till ordförande i föreningen. Pia Lindskog valdes till vice ordförande och kassör i föreningen. Till styrelseledamöter valdes Owe Svensson och Håkan Eriksson. Till suppleanter i föreningens styrelse valdes Mattias Degerstedt och Christina Eriksson.

Ordförande, kassör och revisor har även valts till samma uppdrag i Företagarnas stipendie- och hjälpfond.

Företagarna i Filipstad har vid sitt årsmöte på tisdagskvällen beslutat att välja Ulf Söhrman till ordförande i föreningen. Pia Lindskog valdes till vice ordförande och kassör i föreningen. Till styrelseledamöter valdes Owe Svensson och Håkan Eriksson. Till suppleanter i föreningens styrelse valdes Mattias Degerstedt och Christina Eriksson.

Ordförande, kassör och revisor har även valts till samma uppdrag i Företagarnas stipendie- och hjälpfond.