2016-04-26 11:00

2016-04-26 11:00

136 jobb lediga inom tre år

FILIPSTAD: Vård, omsorg, skola, hantverksyrken

De tre närmaste åren – 2016, 2107 och 2018 – kommer företagen i Filipstad att tappa 140 anställda som går i pension. Av dessa kommer nästan alla, 136 personer, att få efterträdare på jobbet.
Det visar kommunens enkät om rekryteringsbehov.

79 arbetsgivare inom Filipstads kommun fick enkäten och av dem svarade 48. En svarsfrekvens på 61 procent är godtagbar tycker näringslivschefen Maria Thiery Wase:

– Jag hoppas självklart att den siffran är ännu högre nästa år, men det är ändå en bra siffra säger de företag som jobbar med just enkäter och statistik, framhåller hon i utskicket av enkätresultatet.

Lediga jobb

Frågorna som företagen fick handlar om vilka pensionsavgångar de förväntar sig under de närmaste tre åren och hur många av dem som försvinner som kommer att ersättas med nya. Företagen har också ombetts att dela med sig av sina behov av rekrytering i övrigt och kompetensutveckling.

Av resultatet framgår att det kommer att uppstå lediga jobb lokalt framöver.

Redan i går kommer 61 personer att gå i pension från någon av de 48 arbetsgivarna som svarat.

Nästa år följer 37 efter och 2018 får 42 personer byta jobb mot fritid.

Intressant nog är det inte ens en handfull jobb som ”försvinner” i samband med pensioneringarna.

Av totalt 140 personer som pensionerar sig vill arbetsgivarna ersätta 136.

Största grupperna som ersätts finns inom vård och omsorg samt skolan.

Inom vården handlar det om sammanlagt över 40 jobb fördelade på undersköterskor, vårdare, personliga assistenter, sjuksköterskor, läkare och tandsköterskor.

Inom skolan behövs rekrytering av 15 barnsköterskor, lika många förskolelärare plus 16 lärare.

Men också tillverkningsindustri kommer att ge chans till jobb, 14 jobb väntar där genom pensioneringarna.

Också hantverksyrken ser ut att vara en framtidsbransch. Elektriker, lackerare, vaktmästare, svetsare med flera behövs det 12 stycken av enligt enkäten.

Det är heller inte bara efter pensioneringar som arbetsgivarna vill rekrytera. På frågorna om övrigt rekryteringsbehov kommer det fram att 21 personer behöver anställas, utöver dem som pensionsavgångarna orsakar. Inte mindre än 18 arbetsgivare har uppgett i enkäten att de har behov av att rekrytera utöver ersättning för pensionsavgångarna.

Övrigt rekyrteringsbehov finns inom nästan alla kategorier, men starkast ser behovet ut att vara inom hantverkssektorn. Där planerar arbetsgivarna att försöka få tag på 12 personer till sammanlagt de kommande tre åren.

Behöver utbilda

Vad gäller behovet av kompetensutveckling är behovet splittrat, men 19 av de 48 arbetsgivarna har uppgett att de har behov av kompetensutveckling de inte själva sköter. Ämnesområdena är så vitt skilda som data, engelska, heta arbeten, hjärt- och lungräddning samt ledarskap.

Nu kommer kommunens utbildningsanordnare att ta kontakt med de arbetsgivare som angett att de har ett behov av kompetensutveckling som kan vara ”lokalt lösbart”.

Enkätsvaren kommer att användas av arbetsförmedlingen och näringslivskontoret i deras planering. De brukar träffas årligen för att gå igenom resultatet, planera och fördela hur man på bästa sätt ska stödja arbetsgivarna i deras behov.

79 arbetsgivare inom Filipstads kommun fick enkäten och av dem svarade 48. En svarsfrekvens på 61 procent är godtagbar tycker näringslivschefen Maria Thiery Wase:

– Jag hoppas självklart att den siffran är ännu högre nästa år, men det är ändå en bra siffra säger de företag som jobbar med just enkäter och statistik, framhåller hon i utskicket av enkätresultatet.

Lediga jobb

Frågorna som företagen fick handlar om vilka pensionsavgångar de förväntar sig under de närmaste tre åren och hur många av dem som försvinner som kommer att ersättas med nya. Företagen har också ombetts att dela med sig av sina behov av rekrytering i övrigt och kompetensutveckling.

Av resultatet framgår att det kommer att uppstå lediga jobb lokalt framöver.

Redan i går kommer 61 personer att gå i pension från någon av de 48 arbetsgivarna som svarat.

Nästa år följer 37 efter och 2018 får 42 personer byta jobb mot fritid.

Intressant nog är det inte ens en handfull jobb som ”försvinner” i samband med pensioneringarna.

Av totalt 140 personer som pensionerar sig vill arbetsgivarna ersätta 136.

Största grupperna som ersätts finns inom vård och omsorg samt skolan.

Inom vården handlar det om sammanlagt över 40 jobb fördelade på undersköterskor, vårdare, personliga assistenter, sjuksköterskor, läkare och tandsköterskor.

Inom skolan behövs rekrytering av 15 barnsköterskor, lika många förskolelärare plus 16 lärare.

Men också tillverkningsindustri kommer att ge chans till jobb, 14 jobb väntar där genom pensioneringarna.

Också hantverksyrken ser ut att vara en framtidsbransch. Elektriker, lackerare, vaktmästare, svetsare med flera behövs det 12 stycken av enligt enkäten.

Det är heller inte bara efter pensioneringar som arbetsgivarna vill rekrytera. På frågorna om övrigt rekryteringsbehov kommer det fram att 21 personer behöver anställas, utöver dem som pensionsavgångarna orsakar. Inte mindre än 18 arbetsgivare har uppgett i enkäten att de har behov av att rekrytera utöver ersättning för pensionsavgångarna.

Övrigt rekyrteringsbehov finns inom nästan alla kategorier, men starkast ser behovet ut att vara inom hantverkssektorn. Där planerar arbetsgivarna att försöka få tag på 12 personer till sammanlagt de kommande tre åren.

Behöver utbilda

Vad gäller behovet av kompetensutveckling är behovet splittrat, men 19 av de 48 arbetsgivarna har uppgett att de har behov av kompetensutveckling de inte själva sköter. Ämnesområdena är så vitt skilda som data, engelska, heta arbeten, hjärt- och lungräddning samt ledarskap.

Nu kommer kommunens utbildningsanordnare att ta kontakt med de arbetsgivare som angett att de har ett behov av kompetensutveckling som kan vara ”lokalt lösbart”.

Enkätsvaren kommer att användas av arbetsförmedlingen och näringslivskontoret i deras planering. De brukar träffas årligen för att gå igenom resultatet, planera och fördela hur man på bästa sätt ska stödja arbetsgivarna i deras behov.