2016-04-25 17:43

2016-04-25 17:44

Stolt över kunskapsresultatet

FILIPSTAD: Framgången bygger på ett gemensamt och långsiktigt arbete

Långsiktighet och noggrannhet är några av ingredienserna i det framgångsrecept som lett Filipstads kommun till en topplacering i SKL:s skolundersökning.
– Man känner stolthet och glädje!

Så säger Jan-Erik Andrén, chef för kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Han vill hylla all personal inom verksamheten, inte minst de lärare och annan personal som varje dag sliter hårt i skolorna.

– Min del är ju en sådan lite kugge i det hela, det är ju personalen och eleverna på skolan som är de största kuggarna, slår Andrén fast.

Hur kommunen på bara ett år har kunnat plocka 58 placeringar – från plats 64 till årets 6:e placering, säger han beror på ett långsiktigt arbete och en gemensam strategi. Bland annat, berättar han, finns det inom kommunen ett skolutvecklingsprogram där elevernas kunskaper ses över fyra gånger per år.

– Utifrån det fördelar vi sedan resurserna så att vi kan dra störst fördel av dem.

Andrén menar även att det finns en målmedveten andra inom kommunens skolverksamhet som hjälper till att hålla helhetsperspektivet klart.

– Vi hjälps åt och drar åt samma håll.

Undersökningen fokuserar i år mycket på nyanlända elever. Filipstad är en av de kommuner som tagit emot väldigt många – det är då, kanske lite naivt, lätt att tro att det i stället skulle kunna ha påverkat resultatet åt andra hållet.

– Det är inte alls naivt, men vi har en bra organisation och en tradition att ta emot nya elever. Vi är tidiga att sätta in det stöd som behövs, det är en del av en bra framgångsfaktor. Elever som kommer och börjar i sexan, sjuan, har bara några år på sig innan de kunskapsmässigt måste prestera. Klarar vi bara av att hjälpa dem med språket underlättar det sedan i alla ämnen. Även om rapporten i år fokuserat mycket på nya elever får vi inte glömma de svenska eleverna, vi måste ge dem en bra grund också.

Så säger Jan-Erik Andrén, chef för kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Han vill hylla all personal inom verksamheten, inte minst de lärare och annan personal som varje dag sliter hårt i skolorna.

– Min del är ju en sådan lite kugge i det hela, det är ju personalen och eleverna på skolan som är de största kuggarna, slår Andrén fast.

Hur kommunen på bara ett år har kunnat plocka 58 placeringar – från plats 64 till årets 6:e placering, säger han beror på ett långsiktigt arbete och en gemensam strategi. Bland annat, berättar han, finns det inom kommunen ett skolutvecklingsprogram där elevernas kunskaper ses över fyra gånger per år.

– Utifrån det fördelar vi sedan resurserna så att vi kan dra störst fördel av dem.

Andrén menar även att det finns en målmedveten andra inom kommunens skolverksamhet som hjälper till att hålla helhetsperspektivet klart.

– Vi hjälps åt och drar åt samma håll.

Undersökningen fokuserar i år mycket på nyanlända elever. Filipstad är en av de kommuner som tagit emot väldigt många – det är då, kanske lite naivt, lätt att tro att det i stället skulle kunna ha påverkat resultatet åt andra hållet.

– Det är inte alls naivt, men vi har en bra organisation och en tradition att ta emot nya elever. Vi är tidiga att sätta in det stöd som behövs, det är en del av en bra framgångsfaktor. Elever som kommer och börjar i sexan, sjuan, har bara några år på sig innan de kunskapsmässigt måste prestera. Klarar vi bara av att hjälpa dem med språket underlättar det sedan i alla ämnen. Även om rapporten i år fokuserat mycket på nya elever får vi inte glömma de svenska eleverna, vi måste ge dem en bra grund också.