2016-04-25 17:42

2016-04-25 17:44

Bäst i hela Värmland

FILIPSTAD: Filipstad sjätte bästa skolkommunen i landet och i topp i länet

Hela 58 placeringar har Filipstads kommun förbättrat sig – det står klart efter att SKL under måndagen presenterade sin årliga skolundersökning.
Filipstad kan därmed titulera sig bäst i länet samtidigt som kommunen också placerar sig på en 6:e plats på rikslistan.

Varje år genomför SKL (Sveriges kommuner och landsting) en undersökning bland landets grundskolor kallad Öppna jämförelser. Syftet är att skapa en översiktlig lägesbild för grundskolorna, både nationellt och på kommunnivå.

Undersökningen baseras på elevernas betyg och kunskap, flera parametrar har sedan vägts samman för att nå det slutliga resultatet. Något som bland annat har räknats in är hur många elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Kontentan av undersökningen, som baseras på resultat och uppgifter från 2015 års skolgång, är sedan tänkt att ge en indikation på hur väl kommunerna lyckas i sitt kunskapsuppdrag.

Och för Filipstads kommuns del blir det i år ett toppbetyg. En markant klättring mot i rankinglistans topp har skett – från att förra året ha placerat sig på en 64:e plats av landets alla 290 kommuner, hamnar Filipstad i den senaste mätningen på en imponerande 6:e plats. Detta gör att Filipstad toppar länslistan följt av Storfors, Årjäng och Hammarö som har placering 10, 21 och 63 på rikslistan.

Temat för undersökningen var denna gång mottagande och skolgång för nyanlända elever. Under förra året tog landets kommuner emot över 70 000 asylsökande barn. SKL kan konstatera att många av dessa elever lyckas bra i skolan men att ju senare upp i skolåldern en elev kommer till Sverige, desto mer hjälp behöver han eller hon. Anledningen till att behörigheten till gymnasiet försämrats motiveras bland annat av den ökande andelen elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

För att kunna erbjuda nyanlända utbildning har SKL lämnat några förslag till regeringen på akuta åtgärder inom skolan.

SKL föreslår bland annat att mottagandet av asylsökande och nyanlända ska fördelas jämnare mellan kommunerna och att kommuner som med kort varsel tar emot många asylsökande elever bör ges möjligheten till flexibla lösningar för skolgång. Vidare föreslås att det måste bli tillåtet att använda fjärrundervisning så att lärare kan undervisa elever i andra kommuner i ämnen där det är brist på lärare. Det föreslås också att kommuner borde få full ersättning från staten för asylsökande elever – utan, som det står i rapporten, ”byråkratiskt krångel.”

Varje år genomför SKL (Sveriges kommuner och landsting) en undersökning bland landets grundskolor kallad Öppna jämförelser. Syftet är att skapa en översiktlig lägesbild för grundskolorna, både nationellt och på kommunnivå.

Undersökningen baseras på elevernas betyg och kunskap, flera parametrar har sedan vägts samman för att nå det slutliga resultatet. Något som bland annat har räknats in är hur många elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Kontentan av undersökningen, som baseras på resultat och uppgifter från 2015 års skolgång, är sedan tänkt att ge en indikation på hur väl kommunerna lyckas i sitt kunskapsuppdrag.

Och för Filipstads kommuns del blir det i år ett toppbetyg. En markant klättring mot i rankinglistans topp har skett – från att förra året ha placerat sig på en 64:e plats av landets alla 290 kommuner, hamnar Filipstad i den senaste mätningen på en imponerande 6:e plats. Detta gör att Filipstad toppar länslistan följt av Storfors, Årjäng och Hammarö som har placering 10, 21 och 63 på rikslistan.

Temat för undersökningen var denna gång mottagande och skolgång för nyanlända elever. Under förra året tog landets kommuner emot över 70 000 asylsökande barn. SKL kan konstatera att många av dessa elever lyckas bra i skolan men att ju senare upp i skolåldern en elev kommer till Sverige, desto mer hjälp behöver han eller hon. Anledningen till att behörigheten till gymnasiet försämrats motiveras bland annat av den ökande andelen elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

För att kunna erbjuda nyanlända utbildning har SKL lämnat några förslag till regeringen på akuta åtgärder inom skolan.

SKL föreslår bland annat att mottagandet av asylsökande och nyanlända ska fördelas jämnare mellan kommunerna och att kommuner som med kort varsel tar emot många asylsökande elever bör ges möjligheten till flexibla lösningar för skolgång. Vidare föreslås att det måste bli tillåtet att använda fjärrundervisning så att lärare kan undervisa elever i andra kommuner i ämnen där det är brist på lärare. Det föreslås också att kommuner borde få full ersättning från staten för asylsökande elever – utan, som det står i rapporten, ”byråkratiskt krångel.”