2016-04-23 06:00

2016-04-25 06:44

Startar ny utbildning

FILIPSTAD: Kompetensförsörjningen till förskolan

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att det till hösten i år ska erbjudas en barnskötarutbildning (lärling) inom vuxenutbildningen.
De som går utbildningen ska sedan kunna arbeta inom förskolan som barnskötare.
Och behoven inom förskolan är stora.

– Vi vill säkra kompetensen med utbildad personal till förskolan. Verksamhetschefen Per-Arne Söderstedt på Spångbergsgymnasiet och Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef förskola/grundskola, har utrett detta och tänker sig ett lärlingsprogram till hösten. De eleverna får läsa tillsammans med eleverna på vårdutbildningen och sedan göra praktik halva tiden, berättar Torbjörn Parling (S), är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utrett frågan

Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef på Spångbergsgymnasiet, berättar om utredningen.

– Upprinnelsen till det här är att nämnden ställde frågan i höstas angående den framtida kompetensutvecklingen inom barnomsorgen. Då väcktes frågan och jag och Sten-Åke Eriksson diskuterade detta och pratade om det går att göra något för att intressera ungdomar eller vuxna för detta yrkesområde. Vi har utrett detta och lagt fram vårt förslag för nämnden, berättar Per-Arne Söderstedt.

Detta arbete har lett fram till att det nu till hösten ska erbjudas en barnskötarutbildning. En stor del av utbildningen förläggs till arbetsplatserna.

Barnskötarutbildningen innehåller nationella gymnasiekurser med samma karaktär som de i barn- och fritidsprogrammet.

– Vi väcker också upp yrkestiteln barnskötare.

Goda jobbutsikter

Den 22 april fanns det omkring 16 utannonserade tjänster som förskolelärare, med varierande tjänstgöringsgrad, i Filipstads kommun.

– Det här är föranlett av den stora kompetensbrist som finns i Filipstad och på andra orter runt om i landet. Konkurrensläget gör också att det inte är några förskolelärare som pendlar in hit. Jobbutsikterna är mycket goda, framför allt eftersom nämnden har tagit beslut om att barnskötare ska anställas i kommunen hädanefter, säger Söderstedt och förklarar att politikerna beslutat att arbetstillfällena inom barnomsorgen framöver kommer att bestå av både förskolelärare och barnskötare.

– Målsättningen är att det ska gå två förskolelärare per tjänst barnskötare i den arbetsstyrka som finns.

Nämnden kommer att ta ett beslut om eventuell start av barn- och fritidsprogrammet vid ett senare tillfälle.

Barnskötarnas utbildningsnivå motsvarar den som eleverna får på det gymnasiala barn och fritidsprogrammet.

Får statsbidrag

Genom att det blir en lärlingsutbildning så får kommunen statsbidrag för utbildningen.

Meningen är att eleverna även ska få behörighet till högskolestudier och förhoppningsvis bli intresserade av att läsa till förskolelärare på högskolan.

– Vi vill säkra kompetensen med utbildad personal till förskolan. Verksamhetschefen Per-Arne Söderstedt på Spångbergsgymnasiet och Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef förskola/grundskola, har utrett detta och tänker sig ett lärlingsprogram till hösten. De eleverna får läsa tillsammans med eleverna på vårdutbildningen och sedan göra praktik halva tiden, berättar Torbjörn Parling (S), är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utrett frågan

Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef på Spångbergsgymnasiet, berättar om utredningen.

– Upprinnelsen till det här är att nämnden ställde frågan i höstas angående den framtida kompetensutvecklingen inom barnomsorgen. Då väcktes frågan och jag och Sten-Åke Eriksson diskuterade detta och pratade om det går att göra något för att intressera ungdomar eller vuxna för detta yrkesområde. Vi har utrett detta och lagt fram vårt förslag för nämnden, berättar Per-Arne Söderstedt.

Detta arbete har lett fram till att det nu till hösten ska erbjudas en barnskötarutbildning. En stor del av utbildningen förläggs till arbetsplatserna.

Barnskötarutbildningen innehåller nationella gymnasiekurser med samma karaktär som de i barn- och fritidsprogrammet.

– Vi väcker också upp yrkestiteln barnskötare.

Goda jobbutsikter

Den 22 april fanns det omkring 16 utannonserade tjänster som förskolelärare, med varierande tjänstgöringsgrad, i Filipstads kommun.

– Det här är föranlett av den stora kompetensbrist som finns i Filipstad och på andra orter runt om i landet. Konkurrensläget gör också att det inte är några förskolelärare som pendlar in hit. Jobbutsikterna är mycket goda, framför allt eftersom nämnden har tagit beslut om att barnskötare ska anställas i kommunen hädanefter, säger Söderstedt och förklarar att politikerna beslutat att arbetstillfällena inom barnomsorgen framöver kommer att bestå av både förskolelärare och barnskötare.

– Målsättningen är att det ska gå två förskolelärare per tjänst barnskötare i den arbetsstyrka som finns.

Nämnden kommer att ta ett beslut om eventuell start av barn- och fritidsprogrammet vid ett senare tillfälle.

Barnskötarnas utbildningsnivå motsvarar den som eleverna får på det gymnasiala barn och fritidsprogrammet.

Får statsbidrag

Genom att det blir en lärlingsutbildning så får kommunen statsbidrag för utbildningen.

Meningen är att eleverna även ska få behörighet till högskolestudier och förhoppningsvis bli intresserade av att läsa till förskolelärare på högskolan.