2016-04-23 06:00

2016-04-25 06:44

Brist på utbildad förskolepersonal

FILIPSTAD: Problem i förskolan

Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Men antalet outbildade skiljer sig mellan kommunala och fristående förskolor.

I kommunala förskolor är andelen outbildade 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.

– Det är stor brist på utbildad förskolepersonal i Sverige. Därför är det viktigt att göra yrket ännu mera attraktivt och ge förskollärare bättre förutsättningar. Här har arbetsgivarna i kommuner och fristående förskolor ett stort ansvar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Saknar utbildning

Det är 24,8 procent av personalen i landets förskolor som helt saknar utbildning för arbete med barn. Men 42 procent av personalen har förskollärarexamen, tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen.

Och 21 procent av personalen har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare tio procent har viss pedagogisk utbildning, till exempel högskoleutbildning utan examen, eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.

Sedan år 2006 har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal 2015, det är en liten minskning jämfört med året innan.

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket 9 till 15 barn. Riktmärkena togs fram av Skolverket i februari i år.

I kommunala förskolor är andelen outbildade 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.

– Det är stor brist på utbildad förskolepersonal i Sverige. Därför är det viktigt att göra yrket ännu mera attraktivt och ge förskollärare bättre förutsättningar. Här har arbetsgivarna i kommuner och fristående förskolor ett stort ansvar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Saknar utbildning

Det är 24,8 procent av personalen i landets förskolor som helt saknar utbildning för arbete med barn. Men 42 procent av personalen har förskollärarexamen, tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen.

Och 21 procent av personalen har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare tio procent har viss pedagogisk utbildning, till exempel högskoleutbildning utan examen, eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.

Sedan år 2006 har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal 2015, det är en liten minskning jämfört med året innan.

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket 9 till 15 barn. Riktmärkena togs fram av Skolverket i februari i år.