2016-04-16 06:00

2016-04-16 06:00

Startar HBTQ-satsning

FILIPSTAD: "Det finns en stor okunskap i den här frågan"

Filipstads kommun får 75 000 kronor för att genomföra en satsning på HBTQ-frågor.
– Mycket viktigt, tycker socialnämndens ordförande Anders Nilsson (V) då han menar att det finns en stor okunskap i kommunen kring detta ämne.

Om HBTQ skulle stå nämnt eller inte i kommunala handlingar ledde i höstas till intensiva diskussioner, inte minst då frågan togs upp i samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Anders Nilsson (V) ordförande för socialnämnden, var en stark förespråkare för att HBTQ skulle skrivas med eftersom han menade att det var viktigt att satsa på en grupp människor som blivit marginaliserade i samhället.

Nilsson stötte dock på stort motstånd från Moderaternas sida. Christer Olsson (M) menade att HBTQ var en ”modern floskel” som borde strykas – alla borde behandlas lika då alla individer har samma värde, ansåg han.

Diskussionen resulterade tillslut i att Nilsson under budgetdebatten föreslog att formuleringen i de kommunala handlingarna skulle ändras. Detta innebar att HBTQ ströks och att det i stället skrevs in att kommunen ska jobba för mångfald, genus och jämställdhet i all verksamhet.

500 personer

Nu kan Anders Nilsson berätta att kommunen beviljats 75 000 kronor från Socialstyrelsen för att kunna genomföra en mångfaldssatsning som inte minst handlar om HBTQ-frågor.

Arbetet kommer ta sin början nu i maj, fram till årsskiftet ska en mångfaldspolicy för socialförvaltningen ha arbetats fram.

Denna satsning berör cirka 500 personer, såväl ansvariga politiker, chefer och personal inom verksamheten, som alla kommer få utbildning i ämnet.

Har höstens debatt något med denna satsning att göra?

– Ja, det har det ju. Jag tycker det känns bra att det här startar i gång, inte minst med tanke på debatten vi hade i fullmäktige som visade på att det finns en stor okunskap, säger Nilsson.

Han hoppas och tror att detta initiativ kommer leda fram till en ökad förståelse och empati.

– Ett sådant här arbete väcker många frågor, man får bättre kunskap och blir även bättre i sitt omsorgsarbete.

HBTQ står för homo, bi, trans och queer.

Om HBTQ skulle stå nämnt eller inte i kommunala handlingar ledde i höstas till intensiva diskussioner, inte minst då frågan togs upp i samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Anders Nilsson (V) ordförande för socialnämnden, var en stark förespråkare för att HBTQ skulle skrivas med eftersom han menade att det var viktigt att satsa på en grupp människor som blivit marginaliserade i samhället.

Nilsson stötte dock på stort motstånd från Moderaternas sida. Christer Olsson (M) menade att HBTQ var en ”modern floskel” som borde strykas – alla borde behandlas lika då alla individer har samma värde, ansåg han.

Diskussionen resulterade tillslut i att Nilsson under budgetdebatten föreslog att formuleringen i de kommunala handlingarna skulle ändras. Detta innebar att HBTQ ströks och att det i stället skrevs in att kommunen ska jobba för mångfald, genus och jämställdhet i all verksamhet.

500 personer

Nu kan Anders Nilsson berätta att kommunen beviljats 75 000 kronor från Socialstyrelsen för att kunna genomföra en mångfaldssatsning som inte minst handlar om HBTQ-frågor.

Arbetet kommer ta sin början nu i maj, fram till årsskiftet ska en mångfaldspolicy för socialförvaltningen ha arbetats fram.

Denna satsning berör cirka 500 personer, såväl ansvariga politiker, chefer och personal inom verksamheten, som alla kommer få utbildning i ämnet.

Har höstens debatt något med denna satsning att göra?

– Ja, det har det ju. Jag tycker det känns bra att det här startar i gång, inte minst med tanke på debatten vi hade i fullmäktige som visade på att det finns en stor okunskap, säger Nilsson.

Han hoppas och tror att detta initiativ kommer leda fram till en ökad förståelse och empati.

– Ett sådant här arbete väcker många frågor, man får bättre kunskap och blir även bättre i sitt omsorgsarbete.

HBTQ står för homo, bi, trans och queer.