Elever mår dåligt i skolan

FILIPSTAD: Barn- och utbildningsnämnden fick information om hälsoläget

Flera elever mår dåligt av stressen och pressen som de upplever i skolan. Men det är också många elever som trivs bra i skolan och upplever arbetsro. Detta fick barn- och utbildningsnämnden information om vid det senaste sammanträdet.

Det var Birgitta Jansson, medicinskt ansvarig skolsköterska, som informerade om hälsoläget bland barn och ungdomar mellan 6 och 17 år.

– Det som är positivt är att flera elever uppger att de trivs i skolan och har arbetsro, säger Torbjörn Parling, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Men det framgick också att det finns problem med övervikt, även fetma, bland elever. Problemet finns främst bland de äldre eleverna.

Hårt på gymnasiet

– Vi vill försöka komma åt detta med kostråd och motion. Vi har jobbat ett antal år med detta men nu vill vi göra mer.

Dessutom upplever flera elever stress och press av de krav som ställs på dem - främst då under gymnasietiden.

Doping och droger

Ett annat oroväckande område är att det framkommit att ungdomar dopar sig i allt högre grad för att försöka nå bättre träningsresultat.

– Det är även så att dopingen ökar, samt anabola steroider, och det är ett problem. Vi vill väcka frågan i folkhälsorådet eftersom vi är oroade över både droger och doping bland ungdomarna.

Sedan tidigare finns också en grupp på Ferlinskolan som arbetar med den här typen av frågor. En liknande grupp finns även på Spångbergsgymnasiet. I dessa grupper finns representanter från både skolan, socialtjänsten och polisen.

2016-04-14 11:43

2016-04-14 11:43