2016-04-13 17:13

2016-04-13 17:13

BUN går back när skolan växer

FILIPSTAD: Beräknat underskott på 3,6 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden, bun, beräknas gå back med cirka 3,6 miljoner kronor i år. Uteblivna statsbidrag och en växande verksamhet inom skolan är några förklaringar.

Vid nämndens sammanträde under tisdagen godkändes kvartalsbokslutet, det visar alltså ett beräknat underskott på cirka 3,6 miljoner kronor för helåret.

– Cirka 1,3 miljoner kronor av detta är uteblivna statsbidrag för yrkesintroduktion och lärlingsprogram. Vi tror att vi fått avslag eftersom att fler kommuner söker statsbidrag och för att vi tidigare har fått detta, säger Torbjörn Parling, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

En annan förklaring är att utbildningsverksamheten växt snabbt på sista tiden. Det handlar om att det är ett växande inflöde av barn och ungdomar i skolåldern.

Stark ökning

– Sedan september förra året och fram till i dag har vi 121 fler barn och elever i verksamheten, de flesta är asylsökande, berättar Parling och förklarar att det främst är spontan- och anhöriginvandring som det handlar om.

Detta gör också att budgeten för grundskolan visar ett underskott på cirka 640 000 kronor.

– Inom förskolan är det också fler barn och fler barn som är i behov av stöd. Budgeten där visar ett underskott på cirka 1,7 miljoner kronor.

Vill effektivisera

Det pågår också ett arbete för att starta en mottagningsenhet nästa termin, för de personer som kommer hit som anhöriginvandrare eller spontaninvandrare.

– Nu är mottagandet utspritt och vi tror att det går att effektivisera på det här sättet och därmed frigör vi också resurser. En sådan verksamhet finns i Karlstad och fungerar bra, säger han.

Vid nämndens sammanträde under tisdagen godkändes kvartalsbokslutet, det visar alltså ett beräknat underskott på cirka 3,6 miljoner kronor för helåret.

– Cirka 1,3 miljoner kronor av detta är uteblivna statsbidrag för yrkesintroduktion och lärlingsprogram. Vi tror att vi fått avslag eftersom att fler kommuner söker statsbidrag och för att vi tidigare har fått detta, säger Torbjörn Parling, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

En annan förklaring är att utbildningsverksamheten växt snabbt på sista tiden. Det handlar om att det är ett växande inflöde av barn och ungdomar i skolåldern.

Stark ökning

– Sedan september förra året och fram till i dag har vi 121 fler barn och elever i verksamheten, de flesta är asylsökande, berättar Parling och förklarar att det främst är spontan- och anhöriginvandring som det handlar om.

Detta gör också att budgeten för grundskolan visar ett underskott på cirka 640 000 kronor.

– Inom förskolan är det också fler barn och fler barn som är i behov av stöd. Budgeten där visar ett underskott på cirka 1,7 miljoner kronor.

Vill effektivisera

Det pågår också ett arbete för att starta en mottagningsenhet nästa termin, för de personer som kommer hit som anhöriginvandrare eller spontaninvandrare.

– Nu är mottagandet utspritt och vi tror att det går att effektivisera på det här sättet och därmed frigör vi också resurser. En sådan verksamhet finns i Karlstad och fungerar bra, säger han.