2016-04-12 06:00

2016-04-12 06:00

Skogsägare avvaktar

FILIPSTAD: Stort behov av röjning

Enligt Mellanskog är priset på tall och gran ganska stabilt, med små fluktuationer. När det gäller priset på massaved så ligger det mer konstant. Men många skogsägare väntar med att avverka i hopp om högre priser. Rådet från Mellanskog är dock att avverka när det är dags och förränta sina pengar på annat sätt.

I Filipstads kommun är Bergvik skog en dominerande skogsägare och äger cirka 75 procent av all skogsmark. Resterande skogsmark ägs i princip av privata markägare.

– Det är cirka 200 privata skogsägare, av totalt cirka 350 i Filipstads kommun, som är anslutna på ett eller annat sätt till oss, som medlemmar eller leverantörer, berättar Robert Jonsson, skogsinspektör vid Mellanskog i Filipstad.

Många avvaktar

Han upplever att många skogsägare väntar med att avverka i hopp om att priserna ska stiga.

– Tyvärr ser vi inga prishöjningar i dag. I dag är massavedspriserna relativt låga och har legat stilla en tid och stabiliserats. År 2010 låg massavedspriset på cirka 325 kronor per kubikmeter, vilket är cirka 100 kronor mer än i dag. Det finns god tillgång på massaved samt sågverksflis vilket gör att massavedsindustrin är trygg med sin försörjning och därför varken vill eller behöver höja priset mot skogsägarna. Timmerpriserna ligger relativt bra i dag, säger Jonsson och konstaterar att de har avsättning för allt virke som köps in.

Viktig skogsvård

Robert menar att det finns ett stort uppdämt röjningsbehov i länets skogar.

– Skogsvårdstänket är viktigt, det finns ett stort röjningsbehov och den som röjer ökar kvaliteten och kvantiteten på sin skog. Röjning ger en förräntning på kapitalet med cirka 8-10 procent - så det är nästan lönsamt att låna pengar till att röja.

I dag finns det inga krav på skogsägare att just röja sin skog, det enda kravet som finns är att den som avverkar skog måste plantera ny.

Fast nivå

Ett problem är att priserna på massaved är bättre både norrut och söderut i landet.

– Prisnivån på massaved ligger på en fast nivå, baserad på kubikmetervolymen. Prisnivån ligger mer konstant still, säger Henrik Svensson, virkesområdeschef för Mellanskog i norra Värmland, och fortsätter:

– I dag är vi i Mellansverige hårt ansatta av de stora industrierna som är duktiga på att förhandla.

Han förklarar att betalningsförmågan är större både söderut och norrut.

– Därför försöker vi lyfta ut massaved med tåg söderut och framöver även norrut. Det finns en god tillgång på råvara även från Norge som kör den med järnväg till Sverige. De volymerna är nya sedan ett antal år tillbaka.

Nyligen har Mellanskog köpt virkesterminalen i Kil, som man hyrt tidigare. Tanken är att köra både massaved och timmer på tåg - framför allt söderut. Andra terminaler i Mellanskogs område används för leveranser norrut.

– Det finns stora industrier i södra Sverige som kan ta emot massavedsvolymer. Mellanskog har också avtal om leveranser till SCA:s miljardsatsning i Östrand, vid Timrå. Vi vill öka efterfrågan och därmed få upp priset.

Henrik berättat att det var riktigt höga priser på både tall och gran år 2010, Förklaringarna var ett stort behov från industrin och en gynnsam konjunktur. Sedan sjönk priserna något för att sedan återigen stiga.

– Nu är priserna relativt stabila utan stora svängningar. Idag finns det stora timmerlager hos de flesta sågverken och även ökande lager av färdig vara. Detta indikerar ingen höjning av timmerpriset på marknaden.

Även Henrik betonar vikten av att gallra och röja i skogen.

– Det är två åtgärder som det är farligt om man blir för långt efter med, eftersom det påverkar både kvalitet, tillväxt och omloppstid.

När skogen är avverkningsbar är hans råd att ta hem vinsten.

– När skogen är avverkningsbar så finns det bättre sätt att spara sina pengar, står skogen kvar finns det risk för skador vid exempelvis stormar. Det är bättre att kamma hem intäkten och låta marken producera ny skog. Även ur miljösynpunkt är det bättre att låta ny skog ta upp koldioxid och binda in den i kommande träkonstruktioner.

I Filipstads kommun är Bergvik skog en dominerande skogsägare och äger cirka 75 procent av all skogsmark. Resterande skogsmark ägs i princip av privata markägare.

– Det är cirka 200 privata skogsägare, av totalt cirka 350 i Filipstads kommun, som är anslutna på ett eller annat sätt till oss, som medlemmar eller leverantörer, berättar Robert Jonsson, skogsinspektör vid Mellanskog i Filipstad.

Många avvaktar

Han upplever att många skogsägare väntar med att avverka i hopp om att priserna ska stiga.

– Tyvärr ser vi inga prishöjningar i dag. I dag är massavedspriserna relativt låga och har legat stilla en tid och stabiliserats. År 2010 låg massavedspriset på cirka 325 kronor per kubikmeter, vilket är cirka 100 kronor mer än i dag. Det finns god tillgång på massaved samt sågverksflis vilket gör att massavedsindustrin är trygg med sin försörjning och därför varken vill eller behöver höja priset mot skogsägarna. Timmerpriserna ligger relativt bra i dag, säger Jonsson och konstaterar att de har avsättning för allt virke som köps in.

Viktig skogsvård

Robert menar att det finns ett stort uppdämt röjningsbehov i länets skogar.

– Skogsvårdstänket är viktigt, det finns ett stort röjningsbehov och den som röjer ökar kvaliteten och kvantiteten på sin skog. Röjning ger en förräntning på kapitalet med cirka 8-10 procent - så det är nästan lönsamt att låna pengar till att röja.

I dag finns det inga krav på skogsägare att just röja sin skog, det enda kravet som finns är att den som avverkar skog måste plantera ny.

Fast nivå

Ett problem är att priserna på massaved är bättre både norrut och söderut i landet.

– Prisnivån på massaved ligger på en fast nivå, baserad på kubikmetervolymen. Prisnivån ligger mer konstant still, säger Henrik Svensson, virkesområdeschef för Mellanskog i norra Värmland, och fortsätter:

– I dag är vi i Mellansverige hårt ansatta av de stora industrierna som är duktiga på att förhandla.

Han förklarar att betalningsförmågan är större både söderut och norrut.

– Därför försöker vi lyfta ut massaved med tåg söderut och framöver även norrut. Det finns en god tillgång på råvara även från Norge som kör den med järnväg till Sverige. De volymerna är nya sedan ett antal år tillbaka.

Nyligen har Mellanskog köpt virkesterminalen i Kil, som man hyrt tidigare. Tanken är att köra både massaved och timmer på tåg - framför allt söderut. Andra terminaler i Mellanskogs område används för leveranser norrut.

– Det finns stora industrier i södra Sverige som kan ta emot massavedsvolymer. Mellanskog har också avtal om leveranser till SCA:s miljardsatsning i Östrand, vid Timrå. Vi vill öka efterfrågan och därmed få upp priset.

Henrik berättat att det var riktigt höga priser på både tall och gran år 2010, Förklaringarna var ett stort behov från industrin och en gynnsam konjunktur. Sedan sjönk priserna något för att sedan återigen stiga.

– Nu är priserna relativt stabila utan stora svängningar. Idag finns det stora timmerlager hos de flesta sågverken och även ökande lager av färdig vara. Detta indikerar ingen höjning av timmerpriset på marknaden.

Även Henrik betonar vikten av att gallra och röja i skogen.

– Det är två åtgärder som det är farligt om man blir för långt efter med, eftersom det påverkar både kvalitet, tillväxt och omloppstid.

När skogen är avverkningsbar är hans råd att ta hem vinsten.

– När skogen är avverkningsbar så finns det bättre sätt att spara sina pengar, står skogen kvar finns det risk för skador vid exempelvis stormar. Det är bättre att kamma hem intäkten och låta marken producera ny skog. Även ur miljösynpunkt är det bättre att låta ny skog ta upp koldioxid och binda in den i kommande träkonstruktioner.

Mellanskog

Mellanskog är en skogsägarförening som ägs av de 30 000 skogsägare som är medlemmar. Föreningen arbetar för höga och rättvisa virkespriser och säljer medlemmarnas virke.

Källa: www.mellanskog.se

Tips för skogsskötsel

1. Röj regelbundet

För att få en bra tillväxt.

2. Gallra skogen

Ska göras regelbundet för att trädens grönkronor ska kunna breda ut sig, vilket ökar trädens tillväxt.

3. Ha en plan

Se till att ha en skogsskötselplan över de tio närmaste åren.

4. Gör en återväxtkontroll av vårens planteringar

Gör en återväxtkontroll för att se hur plantorna tagit sig. Behövs det stödplantering?

5. Åtgärda skadad skog

Kontrollera om det finns mycket skog som nyligen skadats av exempelvis granbarkborrar och snöbrott. Det är bättre att avverka skadad skog för att minska risker för utökade skador.

Källa: www.mellanskog.se

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.