2016-04-05 09:29

2016-04-05 10:16

Här blir skolresultaten bättre

UNDERSÖKNING: Framgångar i var tionde kommun

Enligt statistik från Skolverket sammanställd av InfoMentor visar 11 procent av landets kommuner förbättrade skolresultat och ökad gymnasiebehörighet.
Filipstad är en av kommunerna där elevernas resultat har förbättrats .

Rektorer i Filipstad har fått avlastning för att kunna fokusera på skolans huvuduppdrag. Rektorerna har till exempel haft i uppdrag att göra två lektionsobservationer per vecka under sex läsår och tillsammans med lärarna kunnat utveckla undervisningen

– Kommunen har också gjort uppföljningar av alla elevers resultat fyra gånger per år utan att något merarbete för lärarna. Deras förbättringsarbete ligger helt i linje med det som enligt svensk och internationell forskning karaktäriserar framgångsrika skolor, säger säger Mats Rosenkvist, InfoMentor.

Förbättring i kommuner med många nyanlända elever

Skolverkets officiella statistik mellan 2011-2015 visar att i 31 av landets kommuner har eleverna förbättrat sina resultat. Många av de 31 kommunerna har haft liknande tuffa förutsättningar som andra kommuner, men har ändå lyckats förbättra resultaten. Några skolor har till exempel tagit emot många nyanlända elever.

Det finns också kommuner som haft en mycket negativ resultatutveckling trots att de tagit emot få eller i princip inga nyanlända elever.

Användning av resurser

En positiv resultatutveckling beror inte enbart på hur mycket resurser som satsas på skolan, utan hur resurserna används.

Uppföljning av elevernas resultat fyra gånger per läsår i kombination med lektionsobservationer för att förbättra undervisningen är exempel på insatser som kan ligga bakom framgångarna.

Rektorer i Filipstad har fått avlastning för att kunna fokusera på skolans huvuduppdrag. Rektorerna har till exempel haft i uppdrag att göra två lektionsobservationer per vecka under sex läsår och tillsammans med lärarna kunnat utveckla undervisningen

– Kommunen har också gjort uppföljningar av alla elevers resultat fyra gånger per år utan att något merarbete för lärarna. Deras förbättringsarbete ligger helt i linje med det som enligt svensk och internationell forskning karaktäriserar framgångsrika skolor, säger säger Mats Rosenkvist, InfoMentor.

Förbättring i kommuner med många nyanlända elever

Skolverkets officiella statistik mellan 2011-2015 visar att i 31 av landets kommuner har eleverna förbättrat sina resultat. Många av de 31 kommunerna har haft liknande tuffa förutsättningar som andra kommuner, men har ändå lyckats förbättra resultaten. Några skolor har till exempel tagit emot många nyanlända elever.

Det finns också kommuner som haft en mycket negativ resultatutveckling trots att de tagit emot få eller i princip inga nyanlända elever.

Användning av resurser

En positiv resultatutveckling beror inte enbart på hur mycket resurser som satsas på skolan, utan hur resurserna används.

Uppföljning av elevernas resultat fyra gånger per läsår i kombination med lektionsobservationer för att förbättra undervisningen är exempel på insatser som kan ligga bakom framgångarna.

Skolverkets statistik visar:

31 kommuner (11 procent) har lyckats förbättra skolresultaten och andelen elever med gymnasiebehörighet 2011-2015. För flera av dessa kommuner har resultaten succesivt gått uppåt under tre av fyra läsår istället för att pendla upp och ner från år till år som är fallet i många andra kommuner. 

125 kommuner (43 procent) har haft en gymnasiebehörighet som legat stabilt på +/- 3 procentenheter. 82 kommuner av dessa ligger på en nivå där mindre än 90 procent av eleverna når gymnasiebehörighet varav 8 kommuner ligger på mindre än 80 procent.

134 kommuner (46 procent) har haft fallande kunskapsresultat.

Källa: InfoMentor

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.