2016-03-30 09:55

2016-03-30 09:55

Benny vill bygga i trä

FILIPSTAD: Motion om miljövänligare byggande

Bygg – och bygg i trä.
Den uppmaningen kommer Benny Ahremark Persson (C) med i en motion till fullmäktige.

”Kommunens uppgift som offentlig aktör är att driva på hållbarhetsutvecklingen framåt och gå före och visa vägen”. Så skriver Benny Ahremark Persson i sin motion. Det område han nu argumenterar för att Filipstads kommun ska bli föregångare i, är att bygga med trä. Enligt motionären bidrar träbyggnationer till ett hållbart samhälle, när trä som byggmaterial kombineras med energieffektivitet och förnybara energikällor.

Enligt Benny Ahremark Persson visar forskningen att en byggnad med trästomme är bättre för miljön än motsvarande hus uppfört i traditionellt byggnadsmaterial som betong och stål. Det gäller bland annat energiförbruktningen under byggnadens livstid, men även vid själva bygget och därtill när ett hus rivs.

I motionen skriver han att Centern vill att kommunen ”på ett konkret sätt” prioriterar trä vid alla byggnationer där det är möjligt, helt eller delvis.

Föreslår nätverk

För att få del av kunskap och profilera sig som trästad föreslår Benny Ahremark Persson att Filipstads kommun ska ansluta sig till föreningen Trädstad Sverige samt anta en träbyggnadsstrategi.

”Flera städer i Sverige profilerar sig som trästäder, det är dags att även Filipstad gör det” skriver Benny Ahremark Persson.

”Kommunens uppgift som offentlig aktör är att driva på hållbarhetsutvecklingen framåt och gå före och visa vägen”. Så skriver Benny Ahremark Persson i sin motion. Det område han nu argumenterar för att Filipstads kommun ska bli föregångare i, är att bygga med trä. Enligt motionären bidrar träbyggnationer till ett hållbart samhälle, när trä som byggmaterial kombineras med energieffektivitet och förnybara energikällor.

Enligt Benny Ahremark Persson visar forskningen att en byggnad med trästomme är bättre för miljön än motsvarande hus uppfört i traditionellt byggnadsmaterial som betong och stål. Det gäller bland annat energiförbruktningen under byggnadens livstid, men även vid själva bygget och därtill när ett hus rivs.

I motionen skriver han att Centern vill att kommunen ”på ett konkret sätt” prioriterar trä vid alla byggnationer där det är möjligt, helt eller delvis.

Föreslår nätverk

För att få del av kunskap och profilera sig som trästad föreslår Benny Ahremark Persson att Filipstads kommun ska ansluta sig till föreningen Trädstad Sverige samt anta en träbyggnadsstrategi.

”Flera städer i Sverige profilerar sig som trästäder, det är dags att även Filipstad gör det” skriver Benny Ahremark Persson.