2016-03-21 18:28

2016-03-21 18:28

Biblioteket vill satsa på datorer

FILIPSTAD/LESJÖFORS: Söker medel från kommunstyrelsen

Biblioteket söker 200 000 kronor av de pengar som kommunen fått av staten för integrationssatsningar.
Pengarna ska gå till en satsning på datorer i Lesjöfors och Filipstad.

– Biblioteket har under hela den tid Filipstad tagit emot flyktingar försökt vara ett stöd i deras språkundervisning, framförallt genom att bistå med språkkurser, lexikon, körkortsböcker och skönlitteratur på olika språk samt att tillhandahålla datorer, framhåller bibliotekschefen Jan Fröding och tekniska chefen Inge Nilsson Piehl i skrivelsen, som de skickat in till kommunstyrelsen.

Behövs mer

De berättar också att det i dag tar längre tid att få fram litteraturen som de asylsökande önskar sig. Anledningen till det är att de asylsökande är fler och att det ökat trycket på biblioteken.

”Med tanke på att antalet flyktingar har och deras behov av språkstöd skulle biblioteket behöva öka tillgången på litteratur inom dessa områden” är bibliotekschefens slutsats.

Samtidigt börjar datorerna på biblioteket att bli slitna och behöver bytas ut, samtidigt som även låntagarna i Lesjöfors efterfrågar datorer på sin filial. Det sistnämnda kom fram vid det möte nyligen där ortsborna mötte kommunalrådet och buns ordförande.

Tidningar på 60 språk

Jan Fröding och Inge Nilsson Piehl har också ett annat förslag om inköp som skulle göra servicen bättre.

”Vi skulle också vilja köpa in ett antal bärbara datorer och Ipads som skulle kunna lånas ut, inom bibliotekets väggar, för att användas i språk- och/eller andra studier. I samband med detta skulle vi köpa in lämpliga program, exempelvis språkkurser”.

Med läsplattor skulle besökarna kunna sitta och läsa tidningar på sitt eget språk.

”Vi har idag tillgång till en tidnings- och tidskriftsdatabas med tidningar och tidskrifter på cirka 60 olika språk från hela världen, inklusive Sverige” berättas i ansökan, som landar i en önskan om en summa på 200 000 kronor.

De pengarna ska enligt ansökan räcka till mellan sju och nio stationära datorer, fem bärbara datorer, fem läsplattor, diverse program samt bland annat språkkurser, lexikon och körkortsböcker.

Ansökan är ställd till kommunstyrelsen och siktar på de medel som Filipstads kommun fått från staten i extra bidrag till integration.

– Biblioteket har under hela den tid Filipstad tagit emot flyktingar försökt vara ett stöd i deras språkundervisning, framförallt genom att bistå med språkkurser, lexikon, körkortsböcker och skönlitteratur på olika språk samt att tillhandahålla datorer, framhåller bibliotekschefen Jan Fröding och tekniska chefen Inge Nilsson Piehl i skrivelsen, som de skickat in till kommunstyrelsen.

Behövs mer

De berättar också att det i dag tar längre tid att få fram litteraturen som de asylsökande önskar sig. Anledningen till det är att de asylsökande är fler och att det ökat trycket på biblioteken.

”Med tanke på att antalet flyktingar har och deras behov av språkstöd skulle biblioteket behöva öka tillgången på litteratur inom dessa områden” är bibliotekschefens slutsats.

Samtidigt börjar datorerna på biblioteket att bli slitna och behöver bytas ut, samtidigt som även låntagarna i Lesjöfors efterfrågar datorer på sin filial. Det sistnämnda kom fram vid det möte nyligen där ortsborna mötte kommunalrådet och buns ordförande.

Tidningar på 60 språk

Jan Fröding och Inge Nilsson Piehl har också ett annat förslag om inköp som skulle göra servicen bättre.

”Vi skulle också vilja köpa in ett antal bärbara datorer och Ipads som skulle kunna lånas ut, inom bibliotekets väggar, för att användas i språk- och/eller andra studier. I samband med detta skulle vi köpa in lämpliga program, exempelvis språkkurser”.

Med läsplattor skulle besökarna kunna sitta och läsa tidningar på sitt eget språk.

”Vi har idag tillgång till en tidnings- och tidskriftsdatabas med tidningar och tidskrifter på cirka 60 olika språk från hela världen, inklusive Sverige” berättas i ansökan, som landar i en önskan om en summa på 200 000 kronor.

De pengarna ska enligt ansökan räcka till mellan sju och nio stationära datorer, fem bärbara datorer, fem läsplattor, diverse program samt bland annat språkkurser, lexikon och körkortsböcker.

Ansökan är ställd till kommunstyrelsen och siktar på de medel som Filipstads kommun fått från staten i extra bidrag till integration.