2016-03-18 17:20

2016-03-18 17:20

Fastighetsägare diskuterade problem

FILIPSTAD: Nätverksgrupp möttes i veckan

I veckan höll fastighetsägargruppen ett möte där olika fastighetsfrågor diskuterades. Några problem som berördes var bristen på hyreslägenheter i Filipstad, samt de tomma affärslokalerna i centrum.

Fastighetsgruppen har funnits under några år. I gruppen ingår några större fastighetsägare i kommunen, Filipstads kommun och Stiftelsen Filipstadsbostäder. Syftet med gruppen är att dels kunna informera om aktuella frågor och dels ha en diskussion mellan fastighetsägarna kring fastighetsfrågor.

Flera möten

Det hålls möten omkring tre gånger per år. Vid det senaste mötet i kommunhuset deltog tolv fastighetsägare. Till det här mötet hade fler medlemmar från fastighetsägarföreningen bjudits in.

Kommunen berättade om kommande projekt inom skola, äldreomsorg, handel, centrumutveckling och diverse andra fastighetsfrågor.

– Den här arbetsgruppen bildades utifrån centrumföreningens tankar för några år sedan. Tanken är att knyta ihop de fastighetsägare som är aktiva i Filipstad för att diskutera fastighetsfrågor, berättar Inge Nilsson Phil, teknisk chef i Filipstads kommun, och fortsätter:

– Vi försöker att lyssna på de gemensamma problem vi har. Ett sådant problem är att det är dåligt med lediga hyreslägenheter och det är kö hos de flesta fastighetsägarna. Och det är väldigt dyrt att bygga nytt och det blir orimligt höga hyror sett utifrån Filipstads mått mätt.

Tomma affärslokaler

Ett annat problem är de tomma affärslokaler som finns i centrum. Fastighetsägarna diskuterade bland annat hur de kan hjälpas åt att förmedla hyresgäster. Men problemet är att det i dag är ganska låg efterfrågan på dessa lokaler.

Kommunen är dock angelägen om att även skyltfönster till tomma affärslokaler görs trevligare, samt att det finns belysning där.

En idé är att konstföreningar skulle kunna ställa ut sina alster i olika tomma skyltfönster. Det fördes diskussioner kring detta på mötet men det utmynnade inte i några konkreta planer för tillfället.

Fastighetsgruppen har funnits under några år. I gruppen ingår några större fastighetsägare i kommunen, Filipstads kommun och Stiftelsen Filipstadsbostäder. Syftet med gruppen är att dels kunna informera om aktuella frågor och dels ha en diskussion mellan fastighetsägarna kring fastighetsfrågor.

Flera möten

Det hålls möten omkring tre gånger per år. Vid det senaste mötet i kommunhuset deltog tolv fastighetsägare. Till det här mötet hade fler medlemmar från fastighetsägarföreningen bjudits in.

Kommunen berättade om kommande projekt inom skola, äldreomsorg, handel, centrumutveckling och diverse andra fastighetsfrågor.

– Den här arbetsgruppen bildades utifrån centrumföreningens tankar för några år sedan. Tanken är att knyta ihop de fastighetsägare som är aktiva i Filipstad för att diskutera fastighetsfrågor, berättar Inge Nilsson Phil, teknisk chef i Filipstads kommun, och fortsätter:

– Vi försöker att lyssna på de gemensamma problem vi har. Ett sådant problem är att det är dåligt med lediga hyreslägenheter och det är kö hos de flesta fastighetsägarna. Och det är väldigt dyrt att bygga nytt och det blir orimligt höga hyror sett utifrån Filipstads mått mätt.

Tomma affärslokaler

Ett annat problem är de tomma affärslokaler som finns i centrum. Fastighetsägarna diskuterade bland annat hur de kan hjälpas åt att förmedla hyresgäster. Men problemet är att det i dag är ganska låg efterfrågan på dessa lokaler.

Kommunen är dock angelägen om att även skyltfönster till tomma affärslokaler görs trevligare, samt att det finns belysning där.

En idé är att konstföreningar skulle kunna ställa ut sina alster i olika tomma skyltfönster. Det fördes diskussioner kring detta på mötet men det utmynnade inte i några konkreta planer för tillfället.