2016-03-16 09:05

2016-03-16 09:05

Bun vill bygga ut barnomsorgen

LESJÖFORS: Många barn i kö till förskoleplats i Lesjöfors

Barn- och utbildningsnämnden vill skapa en tredje tillfällig förskoleavdelning vid förskolan Villekulla i Lesjöfors. Orsaken är att det står 17 barn i kö som inte har kunnat erbjudas plats inom lagstadgad tid.

Det finns ett behov av att rusta upp lokalerna i förskolan Villekulla, som i dag har två avdelningar. Själva förskolan är integrerad i Stålvallaskolans lokaler.

Det har varit en konstant överbeläggning av barn under senare år. Förslaget är att förskolan ska utökas med en tredje avdelning i samband med renoveringen.

Tillfällig avdelning

Det handlar då om en tredje tillfällig avdelning inne i södra skolan. En av orsakerna till att det är tänkt som en tillfällig lösning är att lokalerna inte anses optimala.

Meningen är att de femåriga barnen ska gå i förskolan i de tillfälliga lokalerna. De två befintliga avdelningarna ska byta lokaler med varandra, för att ge de bästa förutsättningarna för verksamheten.

Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till cirka 500 000 kronor.

– Den nya förskoleavdelningen bör kunna färdigställas på ett par månader, efter ett beslut i kommunstyrelsen, säger Torbjörn Parling (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tog beslut

Vid det senaste mötet beslutade barn- och utbildningsnämnden att begära investeringsmedel hos kommunstyrelsen - för att genomföra planerna på en upprustning och utveckling av förskolan Villekulla.

Ärendet ska även tas upp i kommunstyrelsen. Det blir den 23 mars.

Det finns ett behov av att rusta upp lokalerna i förskolan Villekulla, som i dag har två avdelningar. Själva förskolan är integrerad i Stålvallaskolans lokaler.

Det har varit en konstant överbeläggning av barn under senare år. Förslaget är att förskolan ska utökas med en tredje avdelning i samband med renoveringen.

Tillfällig avdelning

Det handlar då om en tredje tillfällig avdelning inne i södra skolan. En av orsakerna till att det är tänkt som en tillfällig lösning är att lokalerna inte anses optimala.

Meningen är att de femåriga barnen ska gå i förskolan i de tillfälliga lokalerna. De två befintliga avdelningarna ska byta lokaler med varandra, för att ge de bästa förutsättningarna för verksamheten.

Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till cirka 500 000 kronor.

– Den nya förskoleavdelningen bör kunna färdigställas på ett par månader, efter ett beslut i kommunstyrelsen, säger Torbjörn Parling (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tog beslut

Vid det senaste mötet beslutade barn- och utbildningsnämnden att begära investeringsmedel hos kommunstyrelsen - för att genomföra planerna på en upprustning och utveckling av förskolan Villekulla.

Ärendet ska även tas upp i kommunstyrelsen. Det blir den 23 mars.