2016-03-11 14:12

2016-03-11 14:12

Kräver svar på planer om storskola

FILIPSTAD/LESJÖFORS: De vill ha högstadiet kvar i Lesjöfors

Under allmänhetens frågestund fanns tre representanter på plats från Hem och skolaföreningen i Lesjöfors. De ställde en rad frågor kring den utredning som nu föreslår att det byggs ett skolcentrum i Filipstad.

Det var Lena Andersson, Catrin Fagrell och Jan Linnér som gemensamt gick upp i talarstolen. De hade en rad frågor; bland annat undrade de varför inte en oberoende konsult gjort utredningen, hur en stor skola kan bli bättre, finansieringen av ett skolcentrum, hur kommunen ställer sig till en friskola i Lesjöfors och de kräver att det görs en risk- och konsekvensanalys gällande konsekvenserna om högstadiet läggs ned.

Torbjörn Parling (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att detta ärende är det största genom tiderna i kommunen.

– Vi kommer att göra en sammanställning utifrån de synpunkter vi fått när vi haft information på varje ort och det kommer upp i kommunstyrelsen den 23 mars. I dag har jag inga svar, förklarade Parling.

Lena Andersson förklarade att de var beredda på att de inte skulle få några svar.

– Men vi vill vara med och trycka på och visa att vi inte vill att högstadiet läggs ned, berättade hon.

– Det är bra studieresultat i Lesjöfors, framhöll Catrin Fagrell.

Det var Lena Andersson, Catrin Fagrell och Jan Linnér som gemensamt gick upp i talarstolen. De hade en rad frågor; bland annat undrade de varför inte en oberoende konsult gjort utredningen, hur en stor skola kan bli bättre, finansieringen av ett skolcentrum, hur kommunen ställer sig till en friskola i Lesjöfors och de kräver att det görs en risk- och konsekvensanalys gällande konsekvenserna om högstadiet läggs ned.

Torbjörn Parling (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att detta ärende är det största genom tiderna i kommunen.

– Vi kommer att göra en sammanställning utifrån de synpunkter vi fått när vi haft information på varje ort och det kommer upp i kommunstyrelsen den 23 mars. I dag har jag inga svar, förklarade Parling.

Lena Andersson förklarade att de var beredda på att de inte skulle få några svar.

– Men vi vill vara med och trycka på och visa att vi inte vill att högstadiet läggs ned, berättade hon.

– Det är bra studieresultat i Lesjöfors, framhöll Catrin Fagrell.