2016-03-11 11:13

2016-03-11 11:14

Dollarstore-butik spegelvänds

FILIPSTAD

Nu har Dollarstore fått bygglov för sin planerade butik vid Strandkullen. Men det krävdes en ganska speciell åtgärd för att etableringen skulle få plats på den tilltänkta tomten: byggnaden spegelvänds jämfört med den ursprungliga planen.

Anledningen till omgörningen är att bygget riskerade att komma för nära ett stag till elledningen som sneddar över tomtens ena hörn.

Miljö- och byggnadsnämnden gav redan på sitt förr-förra möte klartecken till bygglov under förutsättning att byggföretaget kom överens med elnätsföretaget om en placering. Sedan skissen gåtts igenom och båda parter nu är ense, har en tjänsteman på stadsarkitektkontoret meddelat bygglov, på delegation från nämnden.

Anledningen till omgörningen är att bygget riskerade att komma för nära ett stag till elledningen som sneddar över tomtens ena hörn.

Miljö- och byggnadsnämnden gav redan på sitt förr-förra möte klartecken till bygglov under förutsättning att byggföretaget kom överens med elnätsföretaget om en placering. Sedan skissen gåtts igenom och båda parter nu är ense, har en tjänsteman på stadsarkitektkontoret meddelat bygglov, på delegation från nämnden.