2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

Rivning i sommar– sedan blir det lekplats

NYKROPPA: Fastighetskontorets planer efter beslutet

Rivning i sommar är planen för gamla skolan i Nykroppa när rivningslovet gått igenom.
Kommunens fastighetschef Per Green räknar med att lägga ut rivningsprojektet på anbud inom kort.

– Vi får börja skissa på anbudsförfarandet med planeringen att titta på en rivning under sommarlovet, säger han.

Väl medveten om vilken debatt som varit i ärendet reserverar han sig dock för att beslutet om rivningslov måste vinna laga kraft innan man kan börja göra något praktiskt

– Det kanske kan bli överklaganden, men tanken är att vi går fram till rivning nu, säger han.

Det är en stor och bastant byggnad – hinner man riva den på ett sommarlov?

– Ja, själva rivningen ryms gott och väl inom sommarlovet. Det är viktigt att det här görs när det är minimalt med barn, och säkerheten går först.

Ska bli lekplats

Planeringen innebär inte bara en rivning utan också att det ska komma något annat i stället för skolhuset. Tanken är inte att det ska bli en tom asfaltsplan efter rivningen:

– Det finns en plan för att spara gamla grundläggningen och ha den ihop med lekdelen. Själva granitgrundläggningen är tänkt att sparas för en scen och lekytor, berättar Per Green.

Han tycker det är bra att kommunen utrett frågan ordentligt så att alla har hunnit säga sitt, men han påminner också om att barnen väntar på sin nya lekplats.

– Jag har full förståelse för att man kämpar för en byggnad och det är bra att man utreder så att det inte blir någon hastgrej. Det är viktigt att alla får chansen att tycka, men barnen frågar efter utemiljön de blivit lovade.

– Vi får börja skissa på anbudsförfarandet med planeringen att titta på en rivning under sommarlovet, säger han.

Väl medveten om vilken debatt som varit i ärendet reserverar han sig dock för att beslutet om rivningslov måste vinna laga kraft innan man kan börja göra något praktiskt

– Det kanske kan bli överklaganden, men tanken är att vi går fram till rivning nu, säger han.

Det är en stor och bastant byggnad – hinner man riva den på ett sommarlov?

– Ja, själva rivningen ryms gott och väl inom sommarlovet. Det är viktigt att det här görs när det är minimalt med barn, och säkerheten går först.

Ska bli lekplats

Planeringen innebär inte bara en rivning utan också att det ska komma något annat i stället för skolhuset. Tanken är inte att det ska bli en tom asfaltsplan efter rivningen:

– Det finns en plan för att spara gamla grundläggningen och ha den ihop med lekdelen. Själva granitgrundläggningen är tänkt att sparas för en scen och lekytor, berättar Per Green.

Han tycker det är bra att kommunen utrett frågan ordentligt så att alla har hunnit säga sitt, men han påminner också om att barnen väntar på sin nya lekplats.

– Jag har full förståelse för att man kämpar för en byggnad och det är bra att man utreder så att det inte blir någon hastgrej. Det är viktigt att alla får chansen att tycka, men barnen frågar efter utemiljön de blivit lovade.