2016-03-09 16:52

2016-03-09 16:52

Jobbar för integration

LÅNGBAN: Kommunen och Värmlands museum i gemensamt projekt

Tillsammans med Värmlands museum har Filipstads kommun startat ett projekt vid Långbans gruv- och kulturby. Genom att engagera nyanlända hoppas parterna främja integration och samhällsdeltagande.

Genom det så kallade Gruvuppdraget jobbar Riksantikvarieämbetet med att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljöer kan tas tillvara och bli en betydande resurs i befintliga gruvsamhällen runt om i Bergslagen. Projektet genomförs på uppdrag av regeringen.

Inom ramen för detta projekt har nu Värmlands museum och Filipstads kommun slagit sina påsar samman. Genom detta projekt hjälper både parterna sig själva och varandra – Filipstads kommun har ett högt mottagande och behöver ta tillvara på de kompetenser som nyanlända tillför, öka gemenskapen i samhället och minska etableringstiden. Värmlands museum behöver å sin sida bland annat hitta andra former för hur kulturmiljöerna ska användas.

– För att museet även i framtiden ska vara en relevant mötesplats krävs strategiska förändringar och nya perspektiv, både för att matcha hur samhället ser ut och för att hitta former för tillexempel bevarande/skötsel och användning av kulturmiljöer, säger projektledaren Henrik Ramberg i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att pågå i Långbans gruv- och kulturby under 2016 där parterna ska genomföra gemensamma aktiviteter. Deltagarna kommer vara nyanlända personer bosatta inom kommunen med inriktning mot de som lämnat asylboendena och som kommunen har ekonomiskt och socialt ansvar för.

Genom det så kallade Gruvuppdraget jobbar Riksantikvarieämbetet med att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljöer kan tas tillvara och bli en betydande resurs i befintliga gruvsamhällen runt om i Bergslagen. Projektet genomförs på uppdrag av regeringen.

Inom ramen för detta projekt har nu Värmlands museum och Filipstads kommun slagit sina påsar samman. Genom detta projekt hjälper både parterna sig själva och varandra – Filipstads kommun har ett högt mottagande och behöver ta tillvara på de kompetenser som nyanlända tillför, öka gemenskapen i samhället och minska etableringstiden. Värmlands museum behöver å sin sida bland annat hitta andra former för hur kulturmiljöerna ska användas.

– För att museet även i framtiden ska vara en relevant mötesplats krävs strategiska förändringar och nya perspektiv, både för att matcha hur samhället ser ut och för att hitta former för tillexempel bevarande/skötsel och användning av kulturmiljöer, säger projektledaren Henrik Ramberg i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att pågå i Långbans gruv- och kulturby under 2016 där parterna ska genomföra gemensamma aktiviteter. Deltagarna kommer vara nyanlända personer bosatta inom kommunen med inriktning mot de som lämnat asylboendena och som kommunen har ekonomiskt och socialt ansvar för.