2016-03-09 10:52

2016-03-09 10:58

Ja till rivningslov

NYKROPPA: Oenig nämnd gick till beslut

Gamla skolans öde är beseglat.
En oenig miljö- och byggnadsnämnd sa på onsdagsförmiddagen ja till kommunens ansökan om rivningslov för den hundraåriga byggnaden.

Den lokala opinionen har varit stark, med protestbrev, debattartiklar och en alternativ utredning av renoveringskostnader. Kändisar som Ewa Persson och Ernst Kirchsteiger har sagt sitt och kommunen tog paus i planerna för att se om det gick att hitta en köpare till huset.

På onsdagen nåddes dock vägs ände, när kommunens ansökan om rivningslov återupptogs i miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet blev ja till rivningslov.

– Det är ett ärende som pågått ett tag, Vi har kollat alla möjliga vinklar och det finns inget som strider mot detaljplanen. Vår uppgift som nämnd är att ta ställning till om det strider mot planer, lagar eller andra paragrafer, säger Åsa Hååkman Felth, ordförande i nämnden.

Att Värmlands museum i en inventering redan på 80-talet slog fast att skolhuset är särskilt beaktansvärt, gjorde ingen skillnad enligt majoriteten.

– Eftersom det inte står i detaljplanen, strider det inte emot planen att riva, säger Åsa Hååkman Felth.

Beslutet var dock inte enigt. S-ledamöterna röstade för rivningslov, medan oppositionen – C, SD och M – röstade emot.

Kommunen planerar enligt handlingarna i ärendet att riva huset under sommaren. Det som blir kvar, husgrunden, är tänkt att bli basen till en lekplats.

– Det blir en labyrint och lekpark och gungor. Det blir bra för barnen att det genomförs, säger Åsa Hååkman Felth.

Den lokala opinionen har varit stark, med protestbrev, debattartiklar och en alternativ utredning av renoveringskostnader. Kändisar som Ewa Persson och Ernst Kirchsteiger har sagt sitt och kommunen tog paus i planerna för att se om det gick att hitta en köpare till huset.

På onsdagen nåddes dock vägs ände, när kommunens ansökan om rivningslov återupptogs i miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet blev ja till rivningslov.

– Det är ett ärende som pågått ett tag, Vi har kollat alla möjliga vinklar och det finns inget som strider mot detaljplanen. Vår uppgift som nämnd är att ta ställning till om det strider mot planer, lagar eller andra paragrafer, säger Åsa Hååkman Felth, ordförande i nämnden.

Att Värmlands museum i en inventering redan på 80-talet slog fast att skolhuset är särskilt beaktansvärt, gjorde ingen skillnad enligt majoriteten.

– Eftersom det inte står i detaljplanen, strider det inte emot planen att riva, säger Åsa Hååkman Felth.

Beslutet var dock inte enigt. S-ledamöterna röstade för rivningslov, medan oppositionen – C, SD och M – röstade emot.

Kommunen planerar enligt handlingarna i ärendet att riva huset under sommaren. Det som blir kvar, husgrunden, är tänkt att bli basen till en lekplats.

– Det blir en labyrint och lekpark och gungor. Det blir bra för barnen att det genomförs, säger Åsa Hååkman Felth.