2016-03-09 16:44

2016-03-09 16:44

Byborna vill ha kvar högstadiet

LESJÖFORS: Möte i Stålvallaskolan om lokalbehovsutredningen

Möte. De boende i Lesjöfors vill ha kvar sitt högstadium på orten. Det stod klart under tisdagskvällens möte i Stålvallaskolans aula.

I den skollokalsutredning som gjorts är förslaget att flytta högstadiet i Lesjöfors till ett skolcentrum i Filipstad. Detta skulle innebära att gamla skolan i Lesjöfors avvecklas och att elever i förskolan upp till årskurs sex flyttar till norra skolan.

Tage Nordkvist berättade om utredningen. Även kommunchefen Claes Hultgren deltog.

God utveckling

Tage Nordkvist konstaterade att skolorna i kommunen utvecklats jättebra genom åren.

Hans uppdrag har varit att se möjligheterna att:

• Förbättra studieresultaten.

• Skapa en attraktivare kommun.

• Möjliggöra en flexibel lokalanvändning.

Den sista november förra året lämnade han sin slutrapport. Hans förslag är alltså att det byggs ett skolcentrum i Filipstad.

Tre alternativ

Men totalt finns tre alternativ redovisade:

1. Ett skolcentrum byggs i Filipstad. Kostnad cirka 230 miljoner kronor.

2. Befintliga skolbyggnader rustas, men anpassas inte utifrån dagens krav på exempelvis flexibla lokaler. Kostnad cirka 90-100 miljoner kronor.

3. Det görs mer genomgripande ombyggnationer av befintliga skolbyggnader och det görs anpassningar till dagens krav. Kostnad cirka 200 miljoner kronor.

Claes Hultgren framhåller att det även finns möjliga kombinationer av dessa alternativ, som dock inte redovisats.

Flera fördelar

Tage Nordkvist ser flera fördelar med ett skolcentrum; Det handlar om en fortsatt god kvalitetsutveckling, tillgång till behöriga och legitimerade lärare och en samordnad elevhälsa.

– Lokalbehovsutredningens utgångspunkt är kvaliteten i skolan och att eleven ska vara i centrum, förklarade Tage Nordkvist.

Ett nytt skolcentrum får omkring 700 elever. Totalt beräknas kostnaderna öka med 750 000 kronor per år.

– Oavsett vad vi gör så måste vi nu satsa på våra skolor, konstaterade Hultgren.

Många frågor

Det var många bybor på plats i aulan och de var inte positiva till idén om ett nytt skolcentrum. Tvärtom tycker de att Stålvallaskolan fungerar bra överlag.

En man som lyssnat på föredragningen funderade på huruvida det var så säkert att kvaliteten i skolan skulle öka om det bara blir fler behöriga lärare.

– Varför är inte det verifierat i sådant fall, undrade mannen som också ville ha ett underlag på att stora skolor ger bättre skolresultat.

Han fick stora applåder för sitt inlägg i debatten.

Tage Nordkvist kontrade bland annat med att det är lättare att få fler behöriga lärare på större skolor.

En annan åhörare påpekade att det kommer att bli en lång restid för eleverna till och från Filipstad.

– Det blir en timmes restid dit och en timme hem, är det bra för eleverna? undrade han.

Claes Hultgren höll med om att resandet är ett stort problem i sammanhanget, men framhöll även vikten av att kunna klara av att säkerställa skolan framöver.

Lättare rekrytera?

Ytterligare en fråga var huruvida det verkligen är lättare att rekrytera lärare till en stor skola.

– Det är lärare som pendlar hit nu och som åker förbi Filipstad, jag vet inte om det verkligen drar att jobba i en stor skola, menade en åhörare.

– Hagfors har en storskola och har fått problem med att få lärare dit, förklarade en man.

En annan fråga var hur färre lärare på en stor skola - med fler elever - kan leda till en bättre utbildning.

– Behöriga lärare är en kvalitetsgaranti, förklarade Tage som framhöll att det blir ”normalstora” klasser på en storskola i sådant fall.

En lärare på skolan framhöll att Stålvallaskolan är ganska unik.

– Många lärare pendlar hit och de som kommer hit trivs. De tycker det är värt att resa hit, menade läraren.

– Bra resultat på skolan i dag sätts mot spekulationer om att det eventuellt kommer att bli svårt att få lärare hit i framtiden, menade en annan åhörare.

I den skollokalsutredning som gjorts är förslaget att flytta högstadiet i Lesjöfors till ett skolcentrum i Filipstad. Detta skulle innebära att gamla skolan i Lesjöfors avvecklas och att elever i förskolan upp till årskurs sex flyttar till norra skolan.

Tage Nordkvist berättade om utredningen. Även kommunchefen Claes Hultgren deltog.

God utveckling

Tage Nordkvist konstaterade att skolorna i kommunen utvecklats jättebra genom åren.

Hans uppdrag har varit att se möjligheterna att:

• Förbättra studieresultaten.

• Skapa en attraktivare kommun.

• Möjliggöra en flexibel lokalanvändning.

Den sista november förra året lämnade han sin slutrapport. Hans förslag är alltså att det byggs ett skolcentrum i Filipstad.

Tre alternativ

Men totalt finns tre alternativ redovisade:

1. Ett skolcentrum byggs i Filipstad. Kostnad cirka 230 miljoner kronor.

2. Befintliga skolbyggnader rustas, men anpassas inte utifrån dagens krav på exempelvis flexibla lokaler. Kostnad cirka 90-100 miljoner kronor.

3. Det görs mer genomgripande ombyggnationer av befintliga skolbyggnader och det görs anpassningar till dagens krav. Kostnad cirka 200 miljoner kronor.

Claes Hultgren framhåller att det även finns möjliga kombinationer av dessa alternativ, som dock inte redovisats.

Flera fördelar

Tage Nordkvist ser flera fördelar med ett skolcentrum; Det handlar om en fortsatt god kvalitetsutveckling, tillgång till behöriga och legitimerade lärare och en samordnad elevhälsa.

– Lokalbehovsutredningens utgångspunkt är kvaliteten i skolan och att eleven ska vara i centrum, förklarade Tage Nordkvist.

Ett nytt skolcentrum får omkring 700 elever. Totalt beräknas kostnaderna öka med 750 000 kronor per år.

– Oavsett vad vi gör så måste vi nu satsa på våra skolor, konstaterade Hultgren.

Många frågor

Det var många bybor på plats i aulan och de var inte positiva till idén om ett nytt skolcentrum. Tvärtom tycker de att Stålvallaskolan fungerar bra överlag.

En man som lyssnat på föredragningen funderade på huruvida det var så säkert att kvaliteten i skolan skulle öka om det bara blir fler behöriga lärare.

– Varför är inte det verifierat i sådant fall, undrade mannen som också ville ha ett underlag på att stora skolor ger bättre skolresultat.

Han fick stora applåder för sitt inlägg i debatten.

Tage Nordkvist kontrade bland annat med att det är lättare att få fler behöriga lärare på större skolor.

En annan åhörare påpekade att det kommer att bli en lång restid för eleverna till och från Filipstad.

– Det blir en timmes restid dit och en timme hem, är det bra för eleverna? undrade han.

Claes Hultgren höll med om att resandet är ett stort problem i sammanhanget, men framhöll även vikten av att kunna klara av att säkerställa skolan framöver.

Lättare rekrytera?

Ytterligare en fråga var huruvida det verkligen är lättare att rekrytera lärare till en stor skola.

– Det är lärare som pendlar hit nu och som åker förbi Filipstad, jag vet inte om det verkligen drar att jobba i en stor skola, menade en åhörare.

– Hagfors har en storskola och har fått problem med att få lärare dit, förklarade en man.

En annan fråga var hur färre lärare på en stor skola - med fler elever - kan leda till en bättre utbildning.

– Behöriga lärare är en kvalitetsgaranti, förklarade Tage som framhöll att det blir ”normalstora” klasser på en storskola i sådant fall.

En lärare på skolan framhöll att Stålvallaskolan är ganska unik.

– Många lärare pendlar hit och de som kommer hit trivs. De tycker det är värt att resa hit, menade läraren.

– Bra resultat på skolan i dag sätts mot spekulationer om att det eventuellt kommer att bli svårt att få lärare hit i framtiden, menade en annan åhörare.

Lesjöfors förskolor och Stålvallaskolan

I Lesjöfors finns förskola, förskoleklass, grundskola omfattande årskurserna 1–9 och fritidshem.

Migrationsverket har ett stort anläggningsboende på orten, vilket medfört att förskolan och skolan har ett varierande antal asylsökande elever i sina verksamheter.

Inom förskolan finns 52 barn inskrivna och i grundskolan, inklusive förskoleklassen, uppgår antalet elever till 93. I högstadiet går 51 elever.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.