2016-03-09 18:50

2016-03-09 18:50

Beslutet om Eklunden ändras

FILIPSTAD: Från 10 platser till 14 – igen

Förra året gjordes nedskärningar på rehab- och korttidsenheten Elkunden. På grund av ett ökat behov bryts nu beslutet upp – verksamheten kommer åter bestå av 14 platser.

Eklunden har länge varit en het potatis i den politiska debatten. Av ekonomiska skäl beslutades under våren förra året att rehab- och korttidsenhetens platser skulle reduceras från 14 stycken till 10.

Motiveringen från majoriteten i socialnämnden var då, förutom besparingar, att verksamheten skulle klara sig med 10 platser då beläggningen i snitt under tre år legat kring 9,8.

Oppositionen, med M i spetsen, motsatte sig detta starkt då de ansåg att detta bara var ett sätt att flytta kostnaderna till en annan verksamhet. Med de personalnedskärningar som gjordes refererade M även till problematiken kring vårdtyngden då många olika patienter behandlas på Eklunden – allt från höftledsopererade till personer som behöver palliativ vård.

Platsneddragningen gav dock inte den önskade spareffekten och nu, när snart ett år har passerat, har socialnämnden fattat ett nytt beslut – verksamheten vid Eklunden återställs, vilket innebär att rehab- och korttidsenheten på nytt kommer att innefatta 14 platser.

– Det ekonomiska läget som vi befann oss i när vi fattade beslutet att dra ner på platserna var oerhört prekärt. Eftersom beläggningen legat runt tio platser tyckte vi att vi behövde prova det här, men det var inte med torra ögon som vi gjorde det, säger socialnämndens ordförande Anders Nilsson (V).

Det nya beslutet är till största del sprunget ur det ökade behov som verksamheten i dag upplever.

– Trycket är högre, vi behöver verkligen de här platserna nu, säger Nilsson och berättar att utökningen av antal platser kommer att finansieras med hjälp av de stimulanspengar som kommunen fått av staten.

– Det finns 1,2 miljoner kvar där. Det gör att vi kan använda pengar som ligger utanför vår budget.

Beslutet kommer verkställas omgående och kommer till en början att vara året ut.

Några som jublar över detta är oppositionen.

– Det är inte ofta som det händer men vi i oppositionen fick faktiskt lov att applådera för S och V. Äntligen har de kommit till insikt, det här var ju fel redan från början, säger Christer Olsson (M) och fortsätter:

– Beslutet känns mycket bra! Att tio platser inte räcker är ju något vi sagt hela tiden.

För Nilsson känns det inte som ett nederlag att behöva bryta upp det gamla beslutet och ”ge med sig” för oppositionens åsikter.

– Det finns ingen prestige i det här, allt handlar om att se till brukarnas bästa.

Eklunden har länge varit en het potatis i den politiska debatten. Av ekonomiska skäl beslutades under våren förra året att rehab- och korttidsenhetens platser skulle reduceras från 14 stycken till 10.

Motiveringen från majoriteten i socialnämnden var då, förutom besparingar, att verksamheten skulle klara sig med 10 platser då beläggningen i snitt under tre år legat kring 9,8.

Oppositionen, med M i spetsen, motsatte sig detta starkt då de ansåg att detta bara var ett sätt att flytta kostnaderna till en annan verksamhet. Med de personalnedskärningar som gjordes refererade M även till problematiken kring vårdtyngden då många olika patienter behandlas på Eklunden – allt från höftledsopererade till personer som behöver palliativ vård.

Platsneddragningen gav dock inte den önskade spareffekten och nu, när snart ett år har passerat, har socialnämnden fattat ett nytt beslut – verksamheten vid Eklunden återställs, vilket innebär att rehab- och korttidsenheten på nytt kommer att innefatta 14 platser.

– Det ekonomiska läget som vi befann oss i när vi fattade beslutet att dra ner på platserna var oerhört prekärt. Eftersom beläggningen legat runt tio platser tyckte vi att vi behövde prova det här, men det var inte med torra ögon som vi gjorde det, säger socialnämndens ordförande Anders Nilsson (V).

Det nya beslutet är till största del sprunget ur det ökade behov som verksamheten i dag upplever.

– Trycket är högre, vi behöver verkligen de här platserna nu, säger Nilsson och berättar att utökningen av antal platser kommer att finansieras med hjälp av de stimulanspengar som kommunen fått av staten.

– Det finns 1,2 miljoner kvar där. Det gör att vi kan använda pengar som ligger utanför vår budget.

Beslutet kommer verkställas omgående och kommer till en början att vara året ut.

Några som jublar över detta är oppositionen.

– Det är inte ofta som det händer men vi i oppositionen fick faktiskt lov att applådera för S och V. Äntligen har de kommit till insikt, det här var ju fel redan från början, säger Christer Olsson (M) och fortsätter:

– Beslutet känns mycket bra! Att tio platser inte räcker är ju något vi sagt hela tiden.

För Nilsson känns det inte som ett nederlag att behöva bryta upp det gamla beslutet och ”ge med sig” för oppositionens åsikter.

– Det finns ingen prestige i det här, allt handlar om att se till brukarnas bästa.